>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و فنون شیلات   
سال:1401 - دوره:11 - شماره:2


  tick  ارزیابی رابطه وزن مولکولی و ویژگی‌های ضداکسایشی فوکوئیدان هیدرولیز شده جلبک قهوه ای Nizamuddinia Zanardinii - صفحه:153-163

  tick  ارزیابی ویژگی های زیست فعالی فراکسیون های پپتیدی حاصل از هیدرولیز آنزیمی ماهی پنجزاری باله نارنجی (Leiognathus Bindus) - صفحه:106-122

  tick  بازسازی محصولات مفقوده کلروفیل A مودیس با استفاده از الگوریتم Dineof در نرم افزار R: مطالعه موردی خلیج فارسی و دریای عمان - صفحه:137-152

  tick  بررسی انگلهای کرمی دستگاه گوارش ماهی کفشک گرد صید شده در سواحل بندر عباس - صفحه:164-173

  tick  بررسی تغییرات یونی و بیوشیمیایی مایع تخمدانی مولدین ماده ماهی آزاد دریای خزر (Salmo Trutta Caspius Kessler, 1877) تغذیه شده با مکمل‌های ویتامین C، آستازانتین و لسیتین سویا و اثر آن بر مدت زمان تحرک اسپرم - صفحه:187-198

  tick  بررسی خواص ضداکسیدانی و ضدمیکروبی عصاره‌ اتانولی گیاه آب تره (Nasturtium Officinale) بر ماندگاری فیله ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus Mykiss) در دمای یخچال - صفحه:123-136

  tick  پایش و ارزیابی عوامل خطر محیطی و مدیریتی در بروز بعضی از بیماری های ویروسی خاص در برخی مراکز تکثیر و پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss) کشور - صفحه:174-186
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved