>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و فنون شیلات   
سال:1397 - دوره:7 - شماره:4


  tick  اجزای کارآیی در زیربخش ماهیگیری ایران - صفحه:305-310

  tick  ارزیابی تجمع و ریسک خطر مصرف پنج فلز سنگین در یازده گونه ماهی در آب‌های خلیج فارس (استان خوزستان- بندر ماهشهر) - صفحه:263-270

  tick  ارزیابی کیفیت اکسیداسیونی مینس ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella Cultriventris Caspia) نگهداری‌شده در یخچال توسط حسگر برموفنول آبی بر پایه فیلم کیتوزان - صفحه:243-248

  tick  بررسی جایگزینی ناگهانی غذای زنده با غذای تجاری روی رشد، نرخ بقا و مقاومت در برابر استرس‌های محیطی در لارو ماهی اسکار (Astronotus Ocellatus) - صفحه:279-286

  tick  بررسی شاخص‌های رشد، بازماندگی و سلامتی میگوهای سفید غربی (Litopenaeus Vannamei: Boone, 1931) تغذیه شده با جیره غذایی حاوی سطوح مختلف پودر گیاه سیر (Allium Sativum) - صفحه:287-293

  tick  تاثیر سطوح پروتئین جیره روی عملکرد رشد و ترکیبات بدن بچه‌ماهی کلمه دریای خزر (Rutilus Caspicus) - صفحه:255-261

  tick  تاثیر پودر دانه کنجد بر روی ویژگی های میکروبی، شیمیایی و ارزیابی حسی ژل سوریمی ماهی کپور نقره ای در بسته بندی خلاء - صفحه:295-303

  tick  تعیین میزان غلظت کشندگی میانی (Lc50) دی‌ان- بوتیل‌فتالات (Dnbp) در بچه‌ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus Mykiss) - صفحه:249-254

  tick  کاربرد بسترهای سرامیک متخلخل پوشش‌یافته با نانو‌ذرات نقره در سیستم فیلتراسیون آب پرورش پست‌لارو میگوی سفید غربی به‌منظور کنترل عفونت ناشی از باکتری ویبریو هاروی - صفحه:311-319

  tick  مکمل غذایی نانوذرات سولفات‌منگنز و اثرات آن بر عملکرد رشد، خون‌شناسی و ترکیبات بیوشیمیایی خون بچه‌ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus Mykiss Walbaum 1792) - صفحه:271-277
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved