>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی دریا   
سال:1396 - دوره:9 - شماره:34


  tick  بررسی تغییرات صید در واحد سطح و پراکنش خانواده هامور ماهیان در آب‌های ناحیه شمالی دریای عمان (استان سیستان و بلوچستان) - صفحه:91-100

  tick  بررسی جمعیت و تعیین میزان تنوع ژنتیکی میگوی سفید هندی(Penaeus Indicus) در منطقه دریای عمان با استفاده از مارکرهای ریز ماهواره (میکروساتلایت) - صفحه:11-18

  tick  بررسی رژیم غذایی طبیعی ماهی کفال طلایی (Liza Aurata) و ارتباط آن با شاخص های زیست سنجی در دو فصل بهار و پاییز - صفحه:31-44

  tick  بررسی ساختار جمعیت شکم پایان منطقه زیر جزرو مدی سواحل شرقی چابهار - صفحه:19-30

  tick  بررسی پراکنش سیست در حال استراحت داینوفلاژله ها در رسوبات سطحی سواحل جنوبی ایران - صفحه:1-10

  tick  مطالعه اثرات استفاده از کرم نرئیس (Nereis Diversicolor) غنی‌سازی شده با باکتری‌های پروبیوتیکی باسیلوس و لاکتوباسیلوس به‌عنوان غذای زنده بر روی پارامترهای رشد و بازماندگی بجه ماهیان انگشت قد تاس ماهی روسی (Acipenser Baerii) - صفحه:59-76

  tick  مطالعه الگوی ساختاری زئوپلانکتون سواحل ایرانی دریای خزر در سال‌های 1375، 89-1387 - صفحه:45-58

  tick  نانو ذرات نقره-اکسید مس: سنتز بیولوژیکی به‌وسیله باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس استوتزری و بررسی خاصیت آنتی باکتریال آن‌ها - صفحه:77-90
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved