>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی   
سال:1398 - دوره:9 - شماره:35


  tick  ارائه الگویی برای بهبود عملکرد زنجیره تامین دریایی در ایران با تمرکز بر توسعه راهبردی پایدار - صفحه:209-181

  tick  ارزیابی و سنجشِ تهدیدات داعش علیه ج.ا.ایران در دو مقطع قبل و بعد از فروپاشی - صفحه:83-108

  tick  اعتبار امنیت در سیاست گذاری عمومی حقوق جزایی اسلام - صفحه:283-304

  tick  الگوی شایستگی فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اندیشه فرماندهی معظم کل قوا - صفحه:234-259

  tick  بازشناسی علل، زمینه‌ها، پیامدها و راهکارهای مقابله با فساد اقتصادی از منظر مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) با تاکید بر امنیت ملی - صفحه:55-81

  tick  تحلیل روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت عوامل زمینه‌ساز در تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید داخلی - صفحه:131-155

  tick  روش‌های تقویت هماهنگی بین ‌سازمانی در مدیریت راهبردی بحران‌های طبیعی - صفحه:305-333

  tick  شبیه‌سازی ریاضی تعاملات و استراتژی‌های جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی به کمک نظریه بازی ها - صفحه:33-54

  tick  شناسایی و ارزیابی چالش‌های سامانه خرید در زنجیره تامین یک سازمان دفاعی: تحریم، اختلالات و الزامات خرید - صفحه:109-130

  tick  شناسایی و تبیین ابعاد راهبردی دانشگاه کارآفرین - صفحه:261-281

  tick  طراحی و تبیین مدل تعاملی چالش‌های رویکرد متعارف در راهبرد و درس‌آموزی سازمانی منتج از آن در عصر عدم قطعیت (موردمطالعه: بنگاه چندرشته‌ای دفاعی) - صفحه:7-31

  tick  مفهوم سازی رهبری اخلاقی در سازمان های دولتی با رویکرد بومی - صفحه:157-180

  tick  نقش پایش محیطی توسط رسانه های جمعی در پیش بینی بحران های قومی - صفحه:211-232
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved