>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی فناوری اطلاعات مکانی   
سال:1397 - دوره:6 - شماره:3


  tick  ارائه روشی جدید جهت مدلسازی و نمایش سه‌بعدی حقوق ارتفاقی در آپارتمان‌ها - صفحه:165-177

  tick  ارائه یک روش مورفولوژی مبنا جهت فیلترینگ ابرنقاط برای استخراج مدل رقومی زمین - صفحه:67-91

  tick  استخراج سایه ساختمان از تصاویر ماهواره‌ای با قدرت تفکیک بالا با تلفیق اطلاعات لبه و جهت عوارض نقطه‌ای - صفحه:115-137

  tick  انتخاب باندهای بهینه جهت بهبود جداسازی طیفی تصاویر ابرطیفی - صفحه:93-114

  tick  تشخیص بیماری زوال مرکبات با استفاده از سامانه بدون سرنشین هوایی مجهز به دوربین چندطیفی - صفحه:31-49

  tick  توسعه و ارزیابی تخمین تابش موج کوتاه فرودی در سطح بر اساس عمق اپتیکی هواویز Sara و داده‌های سنجنده مادیس در شرایط بدون ابر - صفحه:139-163

  tick  شناسایی کاربری در محیط‌های شهری بر مبنای رفتار کاربران در شبکه‌های اجتماعی مکان‌مبنا - صفحه:1-13

  tick  کاهش داده‌های خطوط سیر مکانی-زمانی با به‌کارگیری یک الگوریتم فشرده‌سازی برخط - صفحه:15-30

  tick  کشف درخشش‌ یونسفری در ایران با استفاده از مشاهدات سیستم تعیین موقعیت جهانی - صفحه:179-189

  tick  مدل‌سازی خطی رطوبت خاک با استفاده از تجزیه و انتخاب ویژگی‌های تمام قطبیده راداری - صفحه:51-66
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved