>
Fa   |   Ar   |   En
   بهداشت و ایمنی کار   
سال:1399 - دوره:10 - شماره:2


  tick  اثر حفاظتی گیاه رزماری در کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از کلرپیریفوس در کلیه موش های صحرایی - صفحه:148-159

  tick  ارزیابی ریسک مواجهه جوشکاران با گازها و فیوم های فلزی در صنعت کشتی سازی: یک مطالعه موردی - صفحه:129-137

  tick  بررسی تاثیر سرعت چرخش شیفت های شبانه بر الگوی ترشح ملاتونین و خواب آلودگی در اپراتورهای اتاق کنترل صنایع پتروشیمی - صفحه:110-118

  tick  بررسی تاثیر صفات شخصیتی بر حساسیت، آزردگی صوتی و درک بلندی صدا ناشی از مواجهه به صدای فرکانس بالا - صفحه:160-172

  tick  تجزیه و تحلیل علل حوادث سقوط از ارتفاع در پروژه های ساختمانی با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی (Ahp) - صفحه:96-109

  tick  تعیین رابطه ی بین توانمندسازی ساختاری و فرهنگ ایمنی بیمار در بین کارکنان یک بیمارستان  دولتی در اهواز - صفحه:138-147

  tick  سنتز و تعیین مشخصات جاذب نانومتخلخل Zn3(Btc)2 برای نمونه برداری از بنزوآلفاپایرن با روش تله سوزنی در هوا - صفحه:173-188

  tick  شیوع استرس شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان‌های ایران : یک مطالعه مروری سیستماتیک، متاآنالیز و متارگرسیون - صفحه:119-128

  tick  گروه های شغلی و بیماری کووید-19 - صفحه:1-2
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved