>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات روان شناسی ورزشی   
سال:1399 - دوره:9 - شماره:33


  tick  اثر افزوده تحریک الکتریکی مستقیم مغز به همراه تمرین هوازی بر تحکیم حافظه حرکتی آشکار - صفحه:273-292

  tick  اثر محیط حامی-نیاز بر اضطراب، توجه بینایی و عملکرد دانشجویان غیر ورزشکار - صفحه:293-314

  tick  بررسی عوامل موثر بر هویت حرفه‌ای ورزشکاران تیم‌های ملی - صفحه:19-36

  tick  بررسی نقش رشد شخصیت بر رضایت مندی داوطلبان رویدادهای ورزشی - صفحه:205-218

  tick  بررسی نگرش ضمنی و آشکار دانشجویان ایرانی ورزشکار نسبت به داروهای نیروزا و مکمل‌ها - صفحه:219-232

  tick  بررسی چهار مدل مشارکت فعالیت بدنی اوقات فراغت در سالمندان ایران - صفحه:37-64

  tick  تاثیر رهبری تسهیم گرا بر تعهد تیمی بازیکنان حرفه ای هندبال ایران: نقش تعدیل کنندگی توانمندسازی روان‌شناختی - صفحه:171-186

  tick  تاثیر سلامت معنوی بر منش ورزشی دانشجویان ورزشکار با تاکید بر نقش میانجی پرخاشگری - صفحه:65-88

  tick  تبیین شادکامی و تنظیم رفتاری در ورزش بر مبنای رضایت از درآمد مالی والیبالیست‌های ساحلی تیم‌های ملی - صفحه:233-252

  tick  تحلیل اهمیت عملکرد کیفیت خدمات در اماکن ورزشی استان سمنان بر مبنای مدل پیوستار روان شناختی - صفحه:129-152

  tick  تحلیل عوامل روان‌شناختی پدیده طرد شدگی از ورزش - صفحه:253-272

  tick  تدوین مدل ساختاری کیفیت زندگی کاری بر اساس متغیرهای سرمایه روانشناختی و هویت ورزشی در ورزشکاران - صفحه:89-108

  tick  تدوین مدل علی عزت نفس ورزشکاران بر اساس سرسختی روانشناختی و کمال گرایی با میانجی گری کنترل عواطف - صفحه:109-128

  tick  طراحی و ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامۀ خود‌گزارشی انگیزش حرکتی در کودکان 9 الی 12 ساله - صفحه:153-170

  tick  مقایسه اثر تمرین به‌صورت بازی در زمین کوچک و سنتی بر هوش هیجانی فوتبالیست‌های جوان - صفحه:187-204

  tick  مقایسۀ مهارت های روانی ورزشکاران تیم ملی ایران در بازی های آسیایی سال 2006 و 2018 - صفحه:1-18
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved