>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات روان شناسی ورزشی   
سال:1399 - دوره:9 - شماره:31


  tick  اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر تکنیک مواجه‌سازی بر اضطراب آسیب ورزشی ورزشکاران: مطالعۀ تک آزمودنی - صفحه:15-34

  tick  ارائه مدل عوامل موثر بر بهبود رفتار مطلوب اجتماعی زنان با تاکید بر ورزش همگانی - صفحه:189-200

  tick  ارائه مدل نقش تفکر انتقادی و هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ورزشکار - صفحه:155-166

  tick  بررسی عوامل موثر بر منزلت اجتماعی معلمان تربیت‌بدنی با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری - صفحه:109-122

  tick  تاثیر بازی خودانگیخته در طبیعت بر رفتار بازی و شادی کودکان پیش‌دبستانی - صفحه:1-14

  tick  تاثیر تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه‌ای مغز بر حافظۀ‌کاری - صفحه:139-154

  tick  تاثیر تمرین خود مختاری بر انگیزۀ ورزشی و حمایت خودمختاری ادراک شده در دانش‌آموزان - صفحه:35-50

  tick  تاثیر خستگی مرکزی و محیطی بر سرعت و دقت شوت هندبال - صفحه:177-188

  tick  تاثیر خودگویی آموزشی و انگیزشی در سطوح آشکار و پنهان بر قدرت عضلانی، خودپندارۀ جسمانی و خودکارآمدی تکلیف نوجوانان - صفحه:51-68

  tick  تاثیر موسیقی بر انسجام تیمی بسکتبالیست‌های لیگ برتر تهران - صفحه:69-82

  tick  تحلیل جامعه‌شناختی گرایش به ورزش رزمی کاراته با مدل نظری پیر بوردیو (مطالعۀ موردی: ورزشکاران کاراته شهر گرگان) - صفحه:97-108

  tick  جامعه‌شناختی تجردگرایی در ورزشکاران مرد عضو تیم‌های ملی - صفحه:83-96

  tick  نقش عوامل فردی، محیطی و ایمنی درک شده بر قصد پیاده‌روی شهروندان - صفحه:167-176

  tick  ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسش‌نامه تعهد ورزشی -2 در ورزشکاران - صفحه:123-138
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved