>
Fa   |   Ar   |   En
   برنامه ریزی و توسعه گردشگری   
سال:1399 - دوره:9 - شماره:2


  tick  اثرات نظام بخشی فضای شهری در بازتولید گردشگری مذهبی از طریق میانجی سرمایه اجتماعی (نمونه موردی: مراسم عصر تاسوعای شهر زنجان) - صفحه:209-228

  tick  ارائه الگوی هم‌آفرینی در صنعت گردشگری با استفاده از روش کیفی تئوری داده بنیاد - صفحه:229-246

  tick  اولویت‏ بندی شاخص‏ های ارزیابی رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه‏ ها (مورد مطالعه: موزه ملی ایران) - صفحه:91-107

  tick  تبیین و ارائه مدل بهینه روابط بین فیلم توریسم و توسعه گردشگری روستایی (مورد مطالعه: روستای سولقان، استان تهران) - صفحه:109-128

  tick  تحلیل توان های گردشگری کشاورزی نواحی روستایی (مطالعه موردی: بخش دینور، شهرستان صحنه) - صفحه:150-174

  tick  تدوین استراتژی‌های بخش گردشگری با رویکرد برنامه‌ریزی مبتنی بر سناریو - صفحه:191-207

  tick  شناسایی پیشران های موثر بر وضعیت آینده گردشگری پایدار با رویکرد آینده پژوهی مورد مطالعه : روستاهای بخش مرکزی شهرستان سرعین - صفحه:71-90

  tick  طراحی مدل رفتاری توسعه‌ی صنعت گردشگری ایران با محوریت جذب گردشگران خارجی - صفحه:7-22

  tick  مدل‌سازی اثرات کیفیت محیطی مقصدهای گردشگری بر رضایتمندی گردشگران در نواحی روستایی مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان دنا - صفحه:47-70

  tick  مصورسازی شبکه همکاری‌های علمی در پژوهش‌های ژئوتوریسم - صفحه:27-46

  tick  میراث فرهنگی و مولفه‌های اثرگذار بر بازگشت مجدد گردشگران به مقصد (مطالعه‌ی موردی: بافت تاریخی ساری - صفحه:129-147

  tick  نقش شهر مجازی در حکمرانی خوب و توسعه پایدار گردشگری (مطالعه موردی منطقه 12 شهر تهران) - صفحه:247-272

  tick  نقش گرایش کارآفرینانه و عوامل انگیزاننده ی حامیان مالی ورزشی در تقویت جایگاه گردشگری ورزشی - صفحه:175-190
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved