>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات زن و خانواده   
سال:1397 - دوره:6 - شماره:2


  tick  اثربخشی آموزش همسرداری مبتنی بر شفقت بر بهبود روابط خانوادگی، تعارضات زناشویی، بخشش و صمیمیت زوجین ناشنوا و کم‌شنوای شهر اصفهان - صفحه:199-223

  tick  ارائه مدلی برای خرید آنلاین در میان زنان با استفاده از روش کیفی تئوری داده بنیاد - صفحه:145-163

  tick  بررسی اکتشافی دلایل تاخیر در سن ازدواج از دیدگاه دختران دانشجوی شهر تهران - صفحه:86-110

  tick  بررسی حق دریافت اجرت‎المثل فعالیت‌های زوجه و امکان جمع آن با حقوق مالی ویژۀ طلاق - صفحه:59-88

  tick  بررسی میزان انطباق واقعیتِ روابط زناشویی در ایران با مفهوم رابطۀ ناب گیدنز - صفحه:25-58

  tick  تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر تعارض هویتی زنان شهر نقده - صفحه:225-255

  tick  شفقت خود و دین‌داری به‏عنوان پیش‎بین‏های حفظ رابطه زوجین - صفحه:257-277

  tick  فراتحلیل مطالعات انجام شده در حوزه طلاق در ایران - صفحه:111-143

  tick  مدل ساختاری ارتباط بین تجربیات کودک‏آزاری، مهارت‏های ارتباطی و ویژگی‌های شخصیت مرزی در جمعیت زنان - صفحه:5-24

  tick  مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی بر مبنای طرح‌واره درمانی و زوج‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد در تاب‌‌آوری خانواده - صفحه:145-163
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved