>
Fa   |   Ar   |   En
   جستارهای زبانی   
سال:1398 - دوره:10 - شماره:4


  tick  بررسی ارتباط بین ابعاد ویژگی شخصیتی با مهارت نوشتاری ( دقت و روایی) زبان‌آموزان سطح متوسط با میانجیگری انگیزش - صفحه:283-311

  tick  بررسی استعاره‌های ایدئولوژیکی در رمان «مدن الملح» عبدالرحمن منیف، بر اساس نظریۀ ون‌دایک - صفحه:113-142

  tick  بررسی کیفی دیدگاه دانشجویان زبان انگلیسی در خصوص پدیدۀ نورچشمی در بافت دانشگاهی ایران - صفحه:205-235

  tick  بررسی پاراتوپی در گفتمان ادبی عبدالحسین زرین‌کوب و لویی ماسینیون: روایت حلاج از شعلۀ طور تا مصائب حلاج - صفحه:91-111

  tick  بلاغت استفهام در بوستان سعدی - صفحه:143-172

  tick  تحلیل معنایی فعل «گفتن» در چارچوب نظریۀ معناشناسی قالبی: یک بررسی پیکره‌بنیاد - صفحه:55-89

  tick  تلفیق مفهومی؛ پیشینه و سازوکار آن - صفحه:1-29

  tick  دستیابی به مهارت بیان ‌شفاهی بدون نیاز به دانش صریح زبانی: بر اساس یک روش آموزش زبان با عنوان رویکرد عصب‌ زبان‌‌شناختی - صفحه:31-54

  tick  قالب‌های نحوی ساخت ‌‌اطلاعی مفعول مستقیم در زبان فارسی - صفحه:173-204

  tick  معرفی کتاب: ذهن ادبی - صفحه:339-352

  tick  مقایسۀ حرکات چشمی در خوانش واژگان قاموسی و دستوری زیرنویس‌های فارسی با استفاده از فناوری ردیاب چشمی - صفحه:313-338

  tick  نقش زیست‌بوم در مفهوم‌سازی شهادت در اشعار سلمان هراتی: پیوند دیدگاه‌ شناختی و نقد بوم‌گرا - صفحه:237-257

  tick  نگاهی نو به قید حالت در زبان فارسی - صفحه:259-281
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved