>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی و مدیریت آبخیز   
سال:1400 - دوره:13 - شماره:2


  tick  ارزیابی توان تفکیکی روش‌های طبقه‌بندی پیکسل پایه داده‌های لندست 8 در تشخیص نوع پوشش اراضی مناطق کوهستانی، مطالعه موردی: حوزه آبخیز بشار - صفحه:405-416

  tick  ارزیابی عوامل موثر بر عملکرد و بهره‌وری اقتصادی پروژه‌های آبخیزداری با استفاده از مدل Swot - صفحه:328-338

  tick  امکان‌سنجی جمع‌‎آوری آب باران در یک منطقه نیمه‌خشک استان فارس - صفحه:379-388

  tick  امکان‌سنجی پایش حوزه آبخیز با کمک شهروندان آبخیزنشین، مطالعه موردی: آبخیز چهل‌چای استان گلستان - صفحه:417-430

  tick  اولویت‌بندی راهبردهای مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز متناسب با تعداد نقاط قوت و فرصت در تحلیل Swot - صفحه:295-309

  tick  بررسی تاثیر سطوح مختلف آبگیر باران در تولید رواناب و کنترل فرسایش - صفحه:497-511

  tick  بررسی روند مکانی و زمانی بارش در حوضه خزر با استفاده از داده‌های مرکز اقلیم‌شناسی بارش جهان - صفحه:283-294

  tick  بررسی فلزات سنگین چسبیده به رسوبات معلق رواناب در حوزه آبخیز شهری بجنورد - صفحه:245-254

  tick  بررسی مسیرهای انتشار گرد و غبار در استان هرمزگان با استفاده از مدل Hysplit - صفحه:431-444

  tick  بررسی نقش عوامل ادافیکی در پتانسیل بیابان‌زایی با کاربرد روش بهینه‌سازی چندمعیاره و راه‌حل سازشی، مطالعه موردی: ارتفاعات حلقه دره، شهرستان اشتهارد، استان البرز - صفحه:512-524

  tick  تعیین شاخص‌‌های فیزیکی و ژئومورفولوژیکی موثر بر رخداد انواع جریان‌های‌‌ سیلابی در حوزه آبخیز سد کرج - صفحه:460-478

  tick  تعیین عوامل موثر بر ایجاد فرسایش آبکندی با استفاده از روش‌های داده‌کاوی در حوزه آبخیز بیان، استان فارس - صفحه:368-378

  tick  تعیین ویژگی‌های موثر بر هدررفت خاک ناشی از آبکندها، مطالعه موردی: فتح‌آباد-بوئین‌زهرا - صفحه:445-459

  tick  تعیین پتانسیل آب زیرزمینی منطقه تربت‌جام با استفاده از روش بیشینه آنتروپی و تحلیل سلسله مراتبی - صفحه:339-354

  tick  تهیه نقشه‌ فرسایش خاک در حوضه‌های دارای ایستگاه رسوب‌سنجی کشور - صفحه:479-496

  tick  شاخص‌های فیزیکوشیمیایی موثر بر رسوب‌‌‌زایی مارن‌های پهنه زمین‌ساختی زاگرس، مطالعه موردی: استان چهارمحال ‌و بختیاری - صفحه:310-327

  tick  شناسایی کانون‌های گرد و غبار به تفکیک نوع کاربری با استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور و منطق فازی، مطالعه موردی: جنوب شرق اهواز - صفحه:255-268

  tick  شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر ایجاد گرد و غبار شهرستان هندیجان و ارائه راه‌کارهای مدیریتی با رویکرد Dpsir - صفحه:269-282

  tick  مروری بر روش‌های تعیین فرسایش قابل‌تحمل خاک: چالش‌ها و فرصت‌ها - صفحه:389-404

  tick  مطالعه آزمایشگاهی الگوی جریان پیرامون آبشکن‌های سری ساده در کانال پیچان رودی با جداره شیب‌دار فرسایش‌پذیر - صفحه:355-367
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved