>
Fa   |   Ar   |   En
   آموزش مهندسی ایران   
سال:1392 - دوره:15 - شماره:58


  tick  ارایه الگویی برای ارزیابی عملکرد بخش تحقیق و توسعه گروههای فنی و مهندسی (مطالعه موردی: گرو‌ههای فنی و مهندسی دانشگاه یزد) - صفحه:85-99

  tick  ارزیابی اثربخشی آموزشهای مهارت محور در بخش صنعت - صفحه:47-65

  tick  بررسی ساختاری باورهای معرفت‌شناختی و مهارت مدلسازی دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز - صفحه:15-34

  tick  بررسی ضعف دانشجویان دوره کارشناسی رشته مهندسی شیمی در یادگیری درس موازنه مواد و انرژی (مطالعه موردی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران) - صفحه:101-111

  tick  بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده های فنی و مهندسی دانشگاه تهران به منظور ارایه مدلی برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی آنها - صفحه:67-84

  tick  تحقیق در عملیات و بهینه‌سازی: گذشته، حال و آینده - صفحه:137-158

  tick  تحلیل عوامل موثر بر طراحی و اجرای دوره های آموزشی فنی و مهندسی (مطالعه موردی: شرکت توزین نیرو) - صفحه:35-46

  tick  جدایی هوا و فضا؛ رویکردی جدید در برنامه درسی کارشناسی مهندسی هوافضا - صفحه:113-134

  tick  روند تکامل آموزش مهندسی در جهان و ایران - صفحه:1-14
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved