>
Fa   |   Ar   |   En
   دانش سرمایه گذاری   
سال:1393 - دوره:3 - شماره:11


  tick  ارایه یک روش جدید برای اولویت بندی استراتژی های سرمایه گذاری در بخش خصوصی ایران - صفحه:259-292

  tick  بررسی تاثیر عوامل موثر بر بیش واکنشی کوتاه مدت در عرضه اولیه سهام (Ipo) بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:47-64

  tick  بررسی چگونگی مدیریت سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران (با رویکردی بر تحلیل های تکنیکی، بنیادی و نظریه مدرن پرتفولیو) - صفحه:165-178

  tick  بهینه سازی سبدسهام براساس حداقل سطح پذیرش ریسک کل و اجزای آن با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک - صفحه:125-165

  tick  سرایت پذیری تلاطم در بازار سرمایه ایران - صفحه:179-200

  tick  سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار (بکارگیری مدل‌های تصمیمگیری چند‌شاخصه) - صفحه:223-238

  tick  شناسایی و بررسی دلایل عدم اعمال آثار تورم بر گزارشگـری مـالی در ایـران - صفحه:65-98

  tick  قیمت گذاری محصولات جدید در صنعت شیشه ایران با استفاده از سیستم های خبره فازی - صفحه:99-126

  tick  مدل سرایت تلاطم همبستگی شرطی ثابت با حافظه بلندمدت شواهدی از بازار سهام تهران و دبی - صفحه:25-45

  tick  مقایسه مدل های نوسان‌پذیری چندمتغیره در برآورد رابطه بین نرخ ارز و شاخص سهام - صفحه:201-222

  tick  نظریه آنتروپی از دیدگاه روان‌شناسی و تاثیر آن در مالی رفتاری - صفحه:239-258

  tick  گشتاورهای مرتبه بالاتر و معمای نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک - صفحه:1-23
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved