>
Fa   |   Ar   |   En
   دانش سرمایه گذاری   
سال:1397 - دوره:7 - شماره:27


  tick  اثر عمق مالی بر بازده سهام: رویکرد آزمون کرانه‏ها - صفحه:171-187

  tick  ارائه مدل تاثیر ریسک غیرسیستماتیک بر سیاست های تامین مالی کل شرکت‌‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران - صفحه:21-38

  tick  ارزیابی و تحلیل وابستگی فرین بین بازار سهام ایران و بازارهای سهام بین‏المللی با استفاده از نظریه ارزش فرین چند متغیره - صفحه:241-256

  tick  اوراق بهادار سازی بیمه بلایای طبیعی در صنعت بیمه ایران - صفحه:277-297

  tick  بررسی اثر شکاف قیمتی و گزینش نادرست به عنوان معیارهای عدم تقارن اطلاعاتی بر سطح نگهداشت وجه نقد - صفحه:207-223

  tick  بررسی اثر نا اطمینانی نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام و میزان سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از مدلهای Garch و Var) - صفحه:79-101

  tick  بررسی تاثیر شایستگی‌های ضروری مشاور مالی بر ارزش درک شده سرمایه‌گذاری از دیدگاه سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:103-124

  tick  بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام و همزمانی قیمت سهام با استفاده از سیستم معادلات همزمان در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:257-276

  tick  بررسی مقایسه‌ای مدیریت سود و نقد شوندگی سهام بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران - صفحه:1-20

  tick  بررسی پیامدهای اقتصادی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها (با تاکید بر کارایی سرمایه گذاری) - صفحه:225-240

  tick  بکارگیری رویکرد مدلسازی ساختاری–تفسیری جهت طراحی مدلی برای بودجه ‏ریزی عملیاتی (مطالعه موردی شرکت سرمایه‏ گذاری غدیر) - صفحه:299-320

  tick  تاثیر گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران و میزان استقراض شرکت بر انحراف از سرمایه‌گذاری مورد انتظار - صفحه:39-57

  tick  تجزیه و تحلیل تاثیر عزت نفس و دانش مالی بر رفتار مالی (مورد مطالعه: سرمایه گذاران حقیقی کارگزاری بانک اقتصاد نوین) - صفحه:59-77

  tick  تعاملات سواد مالی، احساسات سرمایه ‏گذاران، ادراک ریسک و تمایل به سرمایه‏ گذاری: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:141-169

  tick  شناسایی، رتبه بندی و تخصیص ریسک های حیاتی مراحل مشارکت عمومی– خصوصی با تکنیک دلفی در بستر اقتصاد مقاومتی(مورد مطالعه: صنعت آب وفاضلاب استان گیلان) - صفحه:125-139

  tick  کارایی بازار آتی سکه طلا در دو رژیم پر نوسان و کم نوسان - صفحه:339-361

  tick  مدل سازی نوسانات بازده بورس اوراق بهادار تهران مدل Mrs-Fi-Tgarch و Fi-Tgarch - صفحه:321-337

  tick  پیش‌بینی ریسک درماندگی مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌های تحلیل عاملی، درخت تصمیم و رگرسیون لجستیک - صفحه:189-206
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved