>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی صنایع و مدیریت شریف   
سال:1398 - دوره:35-1 - شماره:1/1


  tick  ارائه‌ی راهبرد جدید برای تخصیص قطعات مازاد در مسئله‌ی بهینه‌سازی قابلیت اطمینان - صفحه:167-176

  tick  ارائه‌ی مدل دوهدفه‌ی طراحی شبکه‌ی زنجیره‌ی تامین خون با ملاحظه‌ی نظریه‌ی صف در شرایط بحران - صفحه:35-46

  tick  ارائه‌ی مدل چندهدفه‌ی بهینه‌سازی استوار برای مسئله‌ی مکان‌یابی تسهیلات طراحی شبکه‌ی پایا در شرایط عدم قطعیت، در محیط رقابتی - صفحه:23-34

  tick  ارائه‌ی یک مدل تصادفی چهار سطحی دو مرحله‌یی برای تامین محصولات خونی در شرایط بحران - صفحه:57-69

  tick  ارائه‌ی یک مدل دوهدفه برای طراحی شبکه‌ی توزیع در یک زنجیره‌ی تامین سه سطحی با در نظر گرفتن تورم در محیط فازی - صفحه:71-80

  tick  ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم‌های چندوضعیتی تعمیرپذیر با در نظر گرفتن خرابی‌های وابسته به وسیله‌ی درخت خرابی پویا و شبکه‌های بیزی پویا - صفحه:91-104

  tick  به کارگیری ابزارهای هوش محاسباتی به‌منظور پیش‌بینی مصرف فولاد خام کشور - صفحه:157-166

  tick  بهینه‌سازی تسطیح منابع مشترک در چند شرکت به‌منظور تولید محصولات با منابع متنوع و با رویکرد نظریه‌ی بازی - صفحه:3-9

  tick  تصمیمات قیمت‌گذاری و دوره‌ی گارانتی برای محصولات جایگزین با در نظر گرفتن راهبردهای همکاری و عدم همکاری شرکت‌ها - صفحه:135-147

  tick  تعیین برندگان در مناقصه‌ی ترکیبی با الگوریتم ژنتیک و روش تجزیه‌ی دنتزیگ ولف - صفحه:47-56

  tick  توسعه‌ی مدلی برای ارزیابی تامین‌کنندگان مبتنی بر رویکرد تلفیقی انتگرال چوکت انیشتین و I‌I P‌R‌O‌M‌E‌T‌H‌E‌E با تاکید بر معیارهای مدل اسکور (مطالعه‌ی موردی:تامین‌کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی) - صفحه:105-117

  tick  رویکرد نظریه‌ی بازی برای قیمت‌گذاری و تعیین میزان سرمایه‌گذاری با وجود دو تولیدکننده‌ی دارای کالاهای جانشین - صفحه:11-21

  tick  شبیه‌سازی زنجیره‌ی تامین چندسطحی کسب و کارهای دارای محصولات زوال‌پذیر با در نظر گرفتن اثر وفاداری مشتریان - صفحه:81-90

  tick  مسئله‌ی مکان‌یابی هاب تک‌تخصیصه با در نظر گرفتن امکان اختلال در هاب‌ها: مدل‌سازی و ارائه‌ی الگوریتم حل - صفحه:119-133

  tick  یک رویکرد مدل‌سازی سیستم پویا برای ارزیابی مشارکت مردم در مدیریت ضایعات جامد شهری - صفحه:149-156
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved