>
Fa   |   Ar   |   En
   دانش حقوق مدنی   
سال:1399 - دوره:9 - شماره:1


  tick  استثنائات وارد بر اصل استقلال ضمانت‌نامه‌های بانکی و اعتبارات اسنادی در کامن‌لو - صفحه:137-148

  tick  الزامات فنی- مهندسی قانون و آیین‌نامة اجرایی پیش‌فروش ساختمان - صفحه:113-124

  tick  امتناع سازمان داوری از پذیرش درخواست داوری بین‌المللی و مسئولیت ناشی از آن - صفحه:23-31

  tick  باز بینی و نقد ادله فقهی حق حبس در نکاح مطابق ماده 1085 قانون مدنی - صفحه:45-56

  tick  بررسی ابعاد و نقش مالکیت فکری در فرایند نوآوری باز با تاکید بر راهبردهای موجود - صفحه:67-86

  tick  بررسی فقهی حقوقی نجش در معاملات و انطباق‌سنجی آن با غبن - صفحه:101-112

  tick  تاثیر ابطال گواهی اختراع در قراردادهای جذب فناوری - صفحه:57-66

  tick  تبیین ابعاد مفهومی نظریه تحول عمل حقوقی در دکترین‌های حقوقی معاصر - صفحه:11-22

  tick  زمان ارزیابی خسارت ناشی از نقض قرارداد (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان) - صفحه:149-160

  tick  کاوشی نو در مبانی فقهی ماده 1320 قانون مدنی - صفحه:125-135

  tick  ماهیت و اوصاف قراردادهای سوآپ - صفحه:87-100

  tick  ورود ثالث در دیوان بین‌المللی دادگستری با تاکید بر قضایای صید نهنگ‌های قطب جنوب و آزمایش‌های اتمی - صفحه:33-44
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved