>
Fa   |   Ar   |   En
   طب کار   
سال:1402 - دوره:15 - شماره:1


  tick  اثربخشی آموزش مجازی مدیریت خشم به روش‌شناختی رفتاری بر نشخوار خشم، سلامت روان، تعارض کار و خانواده و روابط بین فردی - صفحه:78-91

  tick  ارزیابی پیامد و تعیین حریم ایمن در ایستگاه تقلیل فشار گاز طبیعی با استفاده از نرم‌افزار Phast (مطالعه موردی: ایستگاه برومی شهر اهواز) - صفحه:37-57

  tick  اهمیت سلامت خواب در بیماری‌های غیرواگیر و پیامدهای آن بر نظام سلامت - صفحه:1-6

  tick  بررسی ارتباط استرس پس از سانحه با ویژگی‌های شخصیتی در پرستاران مراقبت‌کننده از بیماران مبتلا به کووید-19 - صفحه:18-28

  tick  بررسی ارتباط مشخصات دموگرافیک، استرس شغلی و توانایی کار در پرستاران: یک مطالعه توصیفی- مقطعی - صفحه:58-66

  tick  بررسی شیوع Covid-19در مشاغل مختلف در شهرستان شاهرود - صفحه:7-16

  tick  بررسی مقایسه‌ای صندلی مدل زینی با دو نوع صندلی رایج در دندانپزشکی بر ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی و راحتی ادراک‌شده در دندان‌پزشکان - صفحه:67-77

  tick  بررسی میزان تاثیر عوامل دموگرافیک وکار با رایانه بر توان چنگش قوی وظریف دست کارکنان اداری - صفحه:17-25
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved