>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی   
سال:1391 - دوره:2 - شماره:2


  tick  آسیب‌شناسی ترجمه‌های آثار روسی به زبان فارسی (مطالعه موردی ترجمه داستان نایب چاپارخانه اثر آلکساندر پوشکین) - صفحه:137-147

  tick  بررسی برنامه درسی رشته مترجمی زبان آلمانی در مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران - صفحه:23-42

  tick  بررسی و آسیب‌شناسی روش تدریس در آموزش زبان خارجی از دیدگاه معلمان - صفحه:149-170

  tick  بررسی‌ علل‌ خطاهای زبان‌آموزان ایرانی در کاربرد حرف‌ تعریف‌ اسپانیایی - صفحه:5-21

  tick  تاثیر برونگرایی و درونگرایی بر درستی ساختاری، روانی بیان و تراکم واژگانی مهارت گفتاری فارسی‌زبانان فراگیر زبان ژاپنی - صفحه:99-113

  tick  حسن تعابیر ناپسند - صفحه:171-187

  tick  قاعده آموزی: شیوه‌ای جدید در آموزش صیغه افعال زبان انگلیسی به فارسی زبانان بر پایه اصول زبانشناسی - صفحه:65-83

  tick  مطالعه توصیفی فرایند ترجمه مترجمان انگلیسی تازهکار ایرانی - صفحه:43-64

  tick  نقد آواشناختی ترجمه غزل «روز وصل دوستداران یاد باد، یاد باد آن روزگاران یاد باد» حافظ به ‌زبان روسی - صفحه:85-98

  tick  نگرش زبان‌آموزان بزرگسال و نوجوان ایرانی نسبت به دریافت بازخورد شفاهی از معلم و همکلاسی‌ها - صفحه:115-135
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved