>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی و آسیب‌شناسی روش تدریس در آموزش زبان خارجی از دیدگاه معلمان  
   
نویسنده مرادی مقدم مصطفی ,فرخی فرهمن
منبع پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي - 1391 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:149 -170
چکیده    دیدگاه‌ها و نظریه‌های متعددی در صدد مرتفع کردن چالش «بهترین روش آموزش زبان خارجی» به‌وجود آمد که هر نگره روش و اصول مشخصی را به لحاظ زبان‌شناسی و روان‌شناسی دنبال می‌کرد. سرانجام، در دوره موسوم به پساروش ، نتیجه چنین شد که روشی جادویی برای آموزش زبان وجود ندارد، بلکه روش تدریس سازگار با اصول تجربی و بومی‌سازی شده می‌تواند فضای آموزشی مطلوبی را فراهم آورد. در تحقیق حاضر، در راستای ارایه راهبردهای ارتقا کیفیت آموزش زبان خارجی، ضمن بررسی «دانش آموزشی» معلمان با استفاده از الگوی ارایه شده توسط گتبونتون (1999)، به آسیب‌شناسی و مطالعه روش تدریس موثر از دیدگاه معلمان پرداخته شده است. پس از آسیب‌شناسی روش تدریس، معلمان عواملی مثل مدیریت زبان‌آموز، کیفیت آموزش، بازدهی آموزش، تخصص، شخصیت و سیاست‌های آموزشی را معیارهای تشخیص تدریس موثر ذکر کردند. مشاهده روش تدریس معلمان زبان انگلیسی نیز نشان داد که تفاوت‌هایی در «دانش آموزشی» معلمان کم‌تجربه و باتجربه از لحاظ شناختی وجود دارد.
کلیدواژه آموزش زبان خارجی ,آسیبشناسی تدریس ,دانش آموزشی ,ارزیابی تکوینی ,Foreign Language Teaching ,Pathology Of Teaching ,Pedagogical Knowledge ,Formative Assessment
آدرس دانشگاه تبریز, دانشگاه تبریز, ایران, دانشگاه تبریز, دانشگاه تبریز, ایران
پست الکترونیکی ffarrokhi20@yahoo.co.uk
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved