>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های کاربردی روان شناختی   
سال:1398 - دوره:10 - شماره:3


  tick  اثربخشی الگوی کوتاه مدت درمانگری چندبُعدی معنوی (Smp) بر افزایش بهزیستی روان‌شناختی مبتلایان به نشانگان افسردگی - صفحه:27-45

  tick  اثربخشی برنامه‌ آموزشی فرزندپروری مبتنی بر نظریه انتخاب برکیفیت رابطه مادر پسر - صفحه:67-83

  tick  اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر وابستگی بین‌فردی و کنترل‌عمل افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته - صفحه:161-176

  tick  بررسی توانایی‌های شناختی کودکان مبتلا به بیماری مزمن پزشکی براساس سبک دلبستگی آن‌ها - صفحه:177-193

  tick  بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه یادگیری اجتماعی هیجانی در دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران - صفحه:147-159

  tick  ثربخشی مداخله حرکتی، ریتمیک و ملودیک عصب شناختی بر کنش‌های اجرایی دختران دچار اسکلروزیس چندگانه (Ms) - صفحه:85-99

  tick  رابطه بین خودتنظیمی هیجانی، ادراک از محیط یادگیری و تاب‌آوری تحصیلی: کاربرد مدل‌یابی دو سطحی دانش‌آموز و کلاس - صفحه:119-132

  tick  شبکه حالت پیش‌فرض مغز: مروری بر تاریخچه، ساختار تشریحی و کارکردها - صفحه:47-65

  tick  مدل پیش‌بینی رفتارهای خودآسیب‌رسان و گرایش به خودکشی براساس سبک‌های دلبستگی و سازمان شخصیت در نوجوانان دانش‌آموز: نقش واسطه‌ای راهبردهای شناختی تنظیم هیجانی - صفحه:101-117

  tick  مقایسه اثربخشی درمان روایت‌مدار و Act، بر کیفیت زندگی و اضطراب وجودی سالمندان - صفحه:133-146

  tick  هنجاریابی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه نگرانی (Pswqc) در کودکان و نوجوانان 8 تا 18 ساله - صفحه:1-26
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved