>
Fa   |   Ar   |   En
   سیاست گذاری اقتصادی   
سال:1399 - دوره:12 - شماره:23


  tick  اثر شوک درآمدهای نفتی بر توان پذیری قیمت مسکن شهری در ایران - صفحه:133-166

  tick  اثر پویای کاهش تعرفه‌ها بر ارزش افزوده بخش‌های اصلی اقتصاد ایران - صفحه:279-319

  tick  ارزیابی اثرات تمرکززدایی مالی بر نابرابری منطقه‌ای در ایران: رویکرد داده‌های ترکیبی فضایی - صفحه:225-252

  tick  برآورد انتقال تلاطم بین نرخ ارز و بازدهی بازار سهام به تفکیک صنایع در ایران - صفحه:253-278

  tick  بررسی اثر صنعتی‌شدن و شهرنشینی بر کارایی انرژی در استان‌های ایران (رهیافت اقتصادسنجی فضایی) - صفحه:167-188

  tick  بررسی اثرات ریسک نقدینگی و اعتباری بر ثبات بانکی ایران با استفاده از شاخص Z-Score - صفحه:1-31

  tick  بررسی اثرات غیر خطی سیاست مالی بر فعالیت اقتصادی در ادوار تجاری با رویکرد رگرسیون انتقال ملایم (Estar) - صفحه:345-374

  tick  بررسی بی‌ثباتی مالی با مداخله‌گری سیستم بانکی: رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی - صفحه:189-223

  tick  بررسی عوامل موثر بر رشد بهره‌وری کل عوامل تولید با تاکید بر سرمایه انسانی و انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر - صفحه:321-344

  tick  تاثیر نابرابری درآمد بر استطاعت مالی خرید مسکن خانوارهای کم درآمد مناطق کلان‌شهری ایران - صفحه:33-63

  tick  سنجش شاخص ‌نااطمینانی بر مبنای جستجوی اینترنتی: مطالعه موردی بازار ارز ایران - صفحه:99-131

  tick  مکانیزم انتقال غیر خطی سیاست پولی از کانال قیمت سهام در ایران: رویکرد (Ms-Var) - صفحه:65-98
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved