>
Fa   |   Ar   |   En
   فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی   
سال:1393 - دوره:5 - شماره:1


  tick  ارزیابی عوامل موثر بر موفقیت آموزش مجازی در پژوهشگاه صنعت نفت - صفحه:143-162

  tick  بررسی میزان تاثیر محیط چند‌رسانه ای و شبیه‌سازی شده آموزش بورس بر میزان یادگیری دانشجویان - صفحه:5-19

  tick  بررسی نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر عدالت آموزشی از دیدگاه مدیران مدارس دوره متوسطه استان مازندران - صفحه:43-57

  tick  تاثیر استفاده از اینترنت بر رشد مهارت های اجتماعی دانش‌آموزان ابتدایی - صفحه:59-75

  tick  تاثیر بازی رایانه‌ای آموزشی بر سطوح شناختی بلوم در یادگیری و یادداری مفاهیم ریاضی دانش‌آموزان - صفحه:77-99

  tick  رابطه راهبردهای یادگیری خود‌تنظیمی و گرایش به تفکر انتقادی با میزان آمادگی دانشجویان برای حضور در دوره های آموزش الکترونیکی - صفحه:21-42

  tick  رابطه علّی توانمندسازی روان‌شناختی و قابلیت فن‌آوری اطلاعات مدیران مدارس متوسطه شهر اصفهان با میانجی‌گری خودکارآمدی عمومی - صفحه:101-117

  tick  رابطه عملکرد خانواده، هیجان خواهی و پرخاشگری با اعتیاد به بازی های ویدیویی در دانش آموزان - صفحه:119-141
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved