>
Fa   |   Ar   |   En
   فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی   
سال:1395 - دوره:7 - شماره:1


  tick  اثربخشی چندرسانه‌ای آموزشی مطالعات اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی و رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان کم توان ذهنی - صفحه:91-106

  tick  بررسی نقش مدیریت منابع‌ انسانی الکترونیک بر اثربخشی‌ سازمانی در سازمان آموزش ‌و پرورش استان گلستان - صفحه:39-59

  tick  تاثیر آموزش محاسبه ذهنی چرتکه ای بر مهارت حل مساله ریاضی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی - صفحه:5-21

  tick  تاثیر بازی های رایانه ای بر سلامت روان دانش آموزان دوره متوسطه شهر گرگان - صفحه:23-37

  tick  رابطه بین بهره‌گیری از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در تدریس با عدالت و اعتماد آموزشی ادراک شده - صفحه:127-144

  tick  رابطه کنترل عواطف و تحمل پریشانی با استفاده آسیب‌زا از تلفن همراه در میان دانشجویان - صفحه:145-162

  tick  سازه‌های تبیین کننده نگرش هنرجویان کشاورزی نسبت به یادگیری الکترونیکی - صفحه:107-126

  tick  شناسایی، تعیین روابط و سطح‌بندی عوامل موثر بر موفقیت یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های پیام‌نور استان آذربایجان شرقی - صفحه:61-89
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved