>
Fa   |   Ar   |   En
   تاریخ ادبیات   
سال:1400 - دوره:14 - شماره:2


  tick  بررسی به‌گویی دشواژه‌ها در شاهنامه فردوسی: رویکردی معنی‌شناختی - صفحه:41-64

  tick  بررسی زمینه‌های ورود روایات التقاطی ایرانی-سامی به تاریخ ملی ایرانیان - صفحه:113-130

  tick  بررسی صلح و مدارا در اندیشه مولوی وعطار و مقایسه آن با رویکرد صلح گرایی ملاصدرا - صفحه:161-184

  tick  تامّلی بر انواع تاثّرات تلمیحیِ شاعرانِ دورۀ بازگشت از شاهنامه - صفحه:229-252

  tick  تبیین روابط علّی مقولات موثر در نظریۀ سبک‌شناختی ملک‌الشعرای بهار - صفحه:65-84

  tick  تحلیل محتوایی گفتمان در رمان های سپیده‌دم ایرانی و عشق و بانوی ناتمام - صفحه:253-278

  tick  تخمین تاریخ تولد فتحعلی خان صبا و سرودن شاهنشاهنامه - صفحه:5-18

  tick  سعدی: مردی از ایرانشهر (بررسی بازتاب اندیشۀ ایرانشهری در آثار سعدی) - صفحه:185-206

  tick  ضرورت چاپ مجدّد دیوان اثیر اخسیکتی به تصحیح عبّاس ماهیار - صفحه:207-228

  tick  مطالعات زبان و ادبیات فارسی در دو نشریۀ بریتانیایی اواخر سدۀ هجدهم میلادی، جُنگ آسیایی و جُنگ جدید آسیایی - صفحه:19-40

  tick  نقد دو تصحیح از گل و نوروز خواجوی کرمانی - صفحه:85-112

  tick  پژوهشی در واژگان خاصّ فرهنگ مصرّحةالاسماء - صفحه:131-160
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved