>
Fa   |   Ar   |   En
   توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی   
سال:1401 - دوره:17 - شماره:63


  tick  اثر رهبری مثبت‌گرا بر افشاگری سازمانی با نقش میانجی ارعاب روان‌شناختی - صفحه:1-26

  tick  ارائه چارچوبی نو از حاکمیت قانون در بخش عمومی ایران با استفاده از تحلیل کیفی - صفحه:109-130

  tick  الگوی راهبردی شکست سکوت سازمانی با رویکرد توانمندسازی بر پایه سند سیاستی توسعه منابع انسانی در صنعت نفت - صفحه:27-58

  tick  الگوی پیکربندی راهبردهای زنجیره تامین و کسب و کار و ارتباط آن با عملکرد پایداری سازمان (مورد مطالعه: صنایع غذایی ایران) - صفحه:131-160

  tick  اولویت‌بندی عوامل موثر بر توسعه ورزش دفاع شخصی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - صفحه:189-222

  tick  تاثیر ترس از کرونا بر طفره‌روی اجتماعی با نقش میانجی ویژگی‌های شغلی کارکنان سازمان‌های دولتی دره‌شهر - صفحه:59-86

  tick  تحلیل محتوای پژوهش‌های حوزه مدیریت منابع انسانی ناجا - صفحه:87-108

  tick  پروتکل مداخله‌ای-حمایتی و تاثیر آن بر تاب‌آوری و سواد رسانه‌ای در جامعه متاثر از طوفان رسانه‌ای (وابسته به روش پرتاب میان گرگ‌ها) (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه علوم انتظامی امین) - صفحه:161-188
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved