>
Fa   |   Ar   |   En
   رهیافتی نو در مدیریت آموزشی   
سال:1394 - دوره:6 - شماره:4


  tick  رابطه بین حمایت سازمانی و خودکارآمدی شغلی با رفتار شهروند سازمانی کارکنان - صفحه:81-92

  tick  رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی با کارآفرینی کارکنان - صفحه:129-152

  tick  رابطه بین هوش سازمانی و هوش هیجانی با رفتارتابعیت سازمانی در بین معلمان ابتدایی - صفحه:201-224

  tick  رابطه ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های هویت با رضایت از زندگی دانش‌آموزان دوره متوسطه - صفحه:115-128

  tick  شایستگی‌های مدیران آموزش و توسعه منابع انسانی - صفحه:23-54

  tick  شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر استقرار مدارس هوشمند در استان گیلان - صفحه:93-114

  tick  مدیران به عنوان رهبران فناوری در مدرسه: یافته‌های یک پژوهش ترکیبی اکتشافی در مدارس هوشمند شهر تهران - صفحه:1-22

  tick  مطالعه تجربی رابطه بین انعطاف‌پذیری سازمانی و عدالت سازمانی در محیط‌های دانشگاهی: مطالعه موردی دانشگاه شیراز - صفحه:55-80

  tick  مقایسه عملکرد کارکنان ادارات دارای ثبات و بدون ثبات مدیریت کشور - صفحه:153-176

  tick  نقش میانجی خودکارآمدی معلمان در رابطه بین هوش هیجانی و فرسودگی شغلی معلمان ابتدایی - صفحه:177-200
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved