>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت ورزشی   
سال:1399 - دوره:12 - شماره:1


  tick  اثر سایش اجتماعی بر رفتار نوآورانه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران با نقش تعدیل کنندگی اعتماد سازمانی - صفحه:57-81

  tick  ارائه مدل تحلیل اثر خصومت بر پیچیدگی ذهنی و قصد خرید مشتریان برند‌‌های ورزشی - صفحه:259-283

  tick  بررسی موانع طراحی و ساخت اماکن ورزشی سبز از دیدگاه کارشناسان - صفحه:35-56

  tick  تاثیر حمایت اجتماعی و تعارض کار - خانواده بر عملکرد شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان - صفحه:181-200

  tick  تاثیر رفتارهای مربیگری بر خودکارآمدی و عملکرد تیمی در بازیکنان لیگ برتر فوتبال زنان ایران - صفحه:19-33

  tick  تاثیر صادرات کالاهای ورزشی بر رشد اقتصادی ایران و برخی کشورهای در حال توسعه - صفحه:139-160

  tick  تاثیر مدیریت دانش بر توسعه گردشگری ورزشی استان کرمان - صفحه:241-257

  tick  تبیین الگوی تخمین ریسک‌های موجود در وظایف مدیران بر اساس چرخه مدیریت خطر پذیریApmbok: مطالعه موردی مدیران ورزش دانشجویی دانشگاه پیام نور - صفحه:285-307

  tick  تبیین و ارائه مدلی از عوامل اقتصادی موثر بر پاسخ-های رفتاری هواداران فوتبال - صفحه:101-120

  tick  تحلیل عاملی مولفه های الزام اجرایی قبل از خصوصی سازی ورزش در ایران - صفحه:201-222

  tick  شناسایی و اولویت‏بندی عوامل مدیریتی و کیفیتی موثر بر برندسازی رویدادهای ورزشی ایران - صفحه:1-17

  tick  شناسایی و مدلسازی عوامل شکل‌دهی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه‌ای ایران - صفحه:83-99

  tick  طراحی مدل موثر کنترل استراتژیک در سازمان‌های ورزشی ایران: با رویکرد داده‌بنیاد - صفحه:223-240

  tick  کاوش موانع اجرایی اقتصاد مقاومتی در توسعه ورزش - صفحه:121-138

  tick  مطالعه تجربی تاثیر استفاده از ورزشکاران مشهور بر ارتقاء ارزش ویژه برند کالاهای ورزشی - صفحه:161-180
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved