>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت ورزشی   
سال:1399 - دوره:12 - شماره:4


  tick  آینده‌پژوهی زیرساخت فناوری اطلاعات با تاکید بر سازمان‌های ورزشی و ارائه مدل - صفحه:1093-1118

  tick  اثر شدت هواداری به فوتبال بر توجه بصری به برند اسپانسر پیراهن باشگاه‌های لیگ برتر ایران به روش بازاریابی عصبی - صفحه:997-1014

  tick  ارائه مدل برندسازی مکان با رویکرد کلان پروژه‌های تفریحی، ورزشی و گردشگری (مورد مطالعه: استان اصفهان) - صفحه:967-977

  tick  ارائۀ الگوی ایجاد ارزش ویژۀ برند برای لیگ برتر فوتبال ایران - صفحه:1015-1034

  tick  ارتباط حمایت اجتماعی خانواده و حمایت اجتماعی دوستان و خودکارامدی با میزان مشارکت ورزشکاران جانباز و معلول در فعالیت‌های بدنی - صفحه:949-965

  tick  بررسی تاثیر ورزش بر کاهش انحرافات اجتماعی (مطالعه موردی: دانش‌آموزان متوسطه دوم شهرستان شهرکرد) - صفحه:1187-1201

  tick  تحلیل عوامل موثر بر توسعه برند پوشاک ورزشی - صفحه:979-995

  tick  تدوین مدل ساختاری هویت سازمانی بر اساس هوش سازمانی به‌واسطه توسعه سازمانی در بین کارکنان فدراسیون‌های ورزشی کشور - صفحه:1165-1185

  tick  توصیف عملکرد روسای سازمان تربیت بدنی ایران از ابتدای شکل‌گیری تا سال 1357 - صفحه:1141-1163

  tick  رابطه بین توانمندسازی و چابکی نیروی انسانی در هیئت های ورزشی شهر اصفهان - صفحه:1077-1091

  tick  رابطۀ حسادت و قلدری سازمانی با بدبینی‌سازمانی معلمان تربیت بدنی؛ نقش میانجی سکون‌زدگی شغلی - صفحه:1053-1076

  tick  شناسایی آثار شیوع ویروس کرونا بر صنعت ورزش - صفحه:1203-1232

  tick  طراحی مدل مفاهیم اثرگذار دیپلماسی ورزش بر توسعۀ روابط ایران و ایالات متحده - صفحه:1119-1140

  tick  مدل روابط ساختاری کاربرد فناوری اطلاعات –ارتباطات (Itc) با جامعه‌پذیری سازمانی و مدیریت سرمایۀ اجتماعی در سازمان‌های ورزشی - صفحه:1035-1052

  tick  مدلسازی رابطۀ عوامل محیطی و بازاریابی اخلاقی و تاثیر آن بر عملکرد در بین شرکت‌های تولیدی پوشاک ورزشی - صفحه:929-947
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved