>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت ورزشی   
سال:1396 - دوره:9 - شماره:3


  tick  ارزیابی ارزش ویژۀ برند و عوامل موثر بر آن در صنعت پوشاک ورزشی (مقایسۀ برندهای ورزشی معتبر ایرانی و خارجی) - صفحه:515-529

  tick  بررسی موانع پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی (Ecrm) در ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی - صفحه:459-470

  tick  تاثیر آمیختۀ بازاریابی سبز بر تصمیم خرید محصولات ورزشی (مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه‌های عرضۀ محصولات ورزشی شهر تهران) - صفحه:565-578

  tick  تاثیر بازاریابی حسی بر رضایت، اعتماد و وفاداری مشتریان به برندهای ورزشی - صفحه:549-564

  tick  تاثیر توسعۀ برند ورزشی بر روی ارزش ویژۀ برند (مورد مطالعه: برند پرسپولیس) - صفحه:531-548

  tick  تبیین مدل ارزش ادراک‌شدۀ برند بر خوشنامی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس - صفحه:429-440

  tick  تجربیات دوران کناره‌گیری ورزشکاران بازنشستۀ ایرانی - صفحه:389-410

  tick  رتبه‌بندی عوامل موثر بر رفتار مصرف‌کنندگان محصولات ورزشی با استفاده از Ahp - صفحه:471-488

  tick  سنجش کیفیت خدمات پژوهشی در مراکز آموزش عالی با رویکرد Kano Qfd (مطالعۀ موردی: دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان) - صفحه:489-514

  tick  مدلسازی عوامل موثر بر گسترش برند باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال - صفحه:411-428

  tick  مطالعه اثر مدیریت روابط با مشتری بر پیامدهای رفتاری مشتریان در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان - صفحه:455-471

  tick  مطالعه عوامل موثر بر وفاداری نگرشی و رفتاری به ارزش ویژه برند مبتنی بر هوادار(Fbbe) در باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران - صفحه:373-387
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved