>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم زیستی ورزشی   
سال:1396 - دوره:9 - شماره:2


  tick  اثر حاد نوع و شدت انقباض‌ پویا بر شاخص‌های عملکردی و برخی متغیر‌های الکترومایوگرافی پرش عمودی ورزشکاران دوومیدانی - صفحه:285-300

  tick  اثر کوتاه ‌مدت دو نوع تمرین تناوبی با شدت بالا بر سطح پلاسمایی Tnf-Α، Il-6،Crp و نیمرخ لیپیدی زنان دارای اضافه‌ وزن - صفحه:195-208

  tick  اثر هشت هفته مصرف روی و تمرین هوازی بر سطح گلوکز پلاسما و تعداد سلول‌های بتای پانکراس در رت‌های دیابتی - صفحه:259-270

  tick  بررسی تغییرات Il-15، Crp و آیریزین سرمی در فواصل استراحتی مختلف پس از یک جلسه فعالیت مقاومتی در سالمندان - صفحه:271-285

  tick  تاثیر اجرای دو نوع تمرین تناوبی خیلی شدید (Hiit) بر اکسیداسیون چربی و کربوهیدرات در مردان جوان دارای اضافه وزن - صفحه:157-170

  tick  تاثیر دوازده هفته تمرینات یکپارچۀ حرکتی شناختی بر عامل نوروتروفیک مشتق از مغز (Bdnf) سالمندان مبتلا به دمانس - صفحه:223-242

  tick  تاثیر شیوه‌های گوناگون تمرین ورزشی بر سطوح پلاسمایی Il-6 و Il-10 موش‌های صحرایی نر بالغ - صفحه:171-182

  tick  تاثیر مصرف مکمل‌ منیزیم سولفات بر شاخص‌های الکترومیوگرافی آستانۀ خستگی، لاکتات و Tte در پی فعالیت هوازی حاد دویدن روی نوارگردان تا حد واماندگی در مردان دانشگاهی غیرفعال - صفحه:183-195

  tick  تاثیر یک دوره مکمل‌دهی عصاره دارچین بر پاسخ Nachr عضله اسکلتی موش‌های صحرایی سالمند به فعالیت حاد وامانده‌ساز - صفحه:209-222

  tick  تاثیر چهار هفته تمرین هوازی بر اختلالات شناختی و عملکرد حرکتی موش‌های صحرایی نر دیابتی‌شده با استرپتوزوتوسین - صفحه:243-258
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved