>
Fa   |   Ar   |   En
   آب و خاک   
سال:1390 - دوره:25 - شماره:5


  tick  اثر زراعت مستمر روی خصوصیات جذب فسفر در برخی از خاک‌های آهکی شمال‌غرب کشور - صفحه:971-981

  tick  ارزیابی توابع انتقالی و تاثیر ماده آلی در پیش‌بینی رطوبت اشباع خاک - صفحه:1016-1024

  tick  ارزیابی عملکرد تعدادی از شبکه‌های آبیاری جهان با استفاده ازشیوه مقایسه‌ای وتحلیل داده‌کاوی - صفحه:1042-1057

  tick  ارزیابی عملکرد و کارایی مصرف آب در بادام‌زمینی تحت سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن - صفحه:94-1004

  tick  ارزیابی پتانسیل تامین آب آبیاری و ارزش کودی پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری - صفحه:1172-1183

  tick  بررسی آزمایشگاهی ﺗﺄثیر زیولیت بر رفتار خاک های شالیزاری منطقه گیلان در مراحل بروز ترک در حالت آبیاری تناوبی - صفحه:1138-1146

  tick  بررسی اثر رشد گیاهان در تراکم‌های مختلف بر پاک‌سازی هیدروکربن‌های نفتی خاک - صفحه:961-970

  tick  بررسی اثر سطوح مختلف آب و مالچ پلاستیک بر عملکرد و کارایی مصرف آب گوجه‌فرنگی در روش آبیاری قطره ای سطحی و زیر‌سطحی - صفحه:1025-1032

  tick  بررسی تاثیر سطوح مختلف آب آبیاری بر کارایی مصرف آب در گیاه ریحان رقم کشکنی لولو با استفاده از تیوری آنالیز حاشیه‌ای - صفحه:953-960

  tick  بررسی توزیع شکل های مختلف روی و ارتباط آن ها با ویژگی های خاک در شماری از خاک های آهکی استان لرستان - صفحه:1128-1137

  tick  بررسی شرایط هیدرولیکی در آزمایش تحکیم با نرخ کرنش ثابت و روش تعیین نوع جریان آب منفذی - صفحه:1005-1015

  tick  بررسی ظرفیت تثبیت پتاسیم در تعدادی از خاک‌های زیر‌کشت نیشکر خوزستان - صفحه:982-993

  tick  بررسی کارایی دو سامانه ی رده بندی آمریکایی و جهانی در ارتباط با طبقه بندی خاک های شور استان کرمان - صفحه:1158-1171

  tick  بررسی پاسخ‌های آفتابگردان به سمیت کادمیوم و سرب با کاربرد باکتری‌های محرک رشد گیاه در یک خاک آهکی - صفحه:1069-1079

  tick  تاثیر مدیریت آب زیرسطحی بر زه‌آب تولیدی، عملکرد، الگوی توزیع ریشه، تبخیر و تعرق و کارایی مصرف آب (مطالعه موردی: ذرت علوفه ای-کرج) - صفحه:1096-1105

  tick  ترمیم بارش روزانه در منطقه خراسان بزرگ به روش دو جزیی - صفحه:1147-1157

  tick  تصحیح شاخص بارش استاندارد شده (Spi) بر اساس انتخاب مناسب ترین تابع توزیع احتمال - صفحه:1206-1216

  tick  تعیین مهم‌ترین ویژگی های موثر بر شاخص های کیفیت خاک در بخشی از زمین های کشاورزی و مرتعی جنوب مشهد - صفحه:1197-1205

  tick  توزیع مکانی فلوراید در آب های زیرزمینی و خاک بخشی از اراضی دشت اراک - صفحه:1033-1041

  tick  کارآیی مدل رقومی ارتفاع و مشتقات آن در نقشه‏برداری خاک با استفاده از مدل استنباطی خاک- سرزمین (Solim) - صفحه:1106-1118

  tick  منحنی فرمان بهره برداری از سد مخزنی درودزن با استفاده از مدل آبدهی - صفحه:1058-1068

  tick  واکاوی نیازهای آموزشی بهره‌برداران سیستم‌های آبیاری تحت فشار در استان کرمانشاه (مطالعه موردی: شهرستان سنقر) - صفحه:1119-1127

  tick  واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود (Cicer Arietinum L.) به آبیاری تکمیلی در مراحل مختلف فنولوژی - صفحه:1080-1095

  tick  پیش بینی بارندگی با استفاده مستقیم از نظریه موجک (مطالعه موردی: ایستگاه باران سنجی زرینگل استان گلستان) - صفحه:1217-1226

  tick  پیش بینی نیاز آبی چغندرقند در دوره 2030-2011 با استفاده از داده های اقلیمی‌ شبیه‌سازی شده توسط مدل ریزمقیاس کننده Lars-Wg (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) - صفحه:1184-1196
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved