>
Fa   |   Ar   |   En
   آب و خاک   
سال:1391 - دوره:26 - شماره:2


  tick  اثر دوره های تر شدن/خشک شدن، انجماد/ذوب شدن و فعالیت کرم های خاکی بر ویژگی های هیدرولیکی خاک - صفحه:340-348

  tick  اثر سه روش آبیاری میکرو بر عملکرد و کارایی مصرف آب در زراعت خیار - صفحه:515-522

  tick  اثرفاصله زبری های مثلثی بستر بر ویژگی های پرش هیدرولیکی - صفحه:282-289

  tick  ارزیابی مدل Aquacrop تحت شرایط مدیریت کم آبیاری سویا - صفحه:329-339

  tick  امکان سنجی کشت گیاه شوررست مرتعی Puccinellia Distans در آب‌های شور نامتعارف - صفحه:484-493

  tick  برآورد خسارت ناشی از آلاینده های جوی بر محصولات کشاورزی در شرایط مختلف هواشناسی - صفحه:523-532

  tick  بررسی اثر روش‌های آبیاری بر عملکرد و خصوصیات زراعی ارقام پیاز خوراکی - صفحه:251-259

  tick  بررسی اثرات شوری های مختلف آب آبیاری بر صفات کمی و کیفی گوجه فرنگی زیتونی هیدروپونیک - صفحه:451-459

  tick  بررسی تاثیر سیستم کشت بدون خاک ورزی زیر خاکپوش گیاهی بر میزان تبخیر و تعرق - صفحه:372-380

  tick  بررسی تغییرات زمانی و مکانی دوره های خشک سالانه و فصلی در استان خراسان - صفحه:471-483

  tick  بررسی عملکرد و بهره وری آب گیاه ذرت در سطوح مختلف ریسک تحت تاثیر تغییراقلیم در دوره 2039-2010 - صفحه:361-371

  tick  بررسی مفهوم خاک‌های درجا براساس تکوین و تکامل خاک‌های تشکیل‌شده از مواد مادری گوناگون در پهنه بینالود، مشهد - صفحه:460-470

  tick  تاثیر رژیم های مختلف آبیاری و پراکسید هیدروژن بر پارامترهای رشدی و فتوسنتزی در آمارانتوس زینتی (Amaranthus Tricolor L.) - صفحه:309-318

  tick  تاثیر سطوح مختلف شوری و سیلسیوم بر تولید زیست توده، مقدار سدیم و پتاسیم اندام هوایی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella Foenum- Graceum L.) - صفحه:508-514

  tick  تاثیر فروزین و Aqs بر کاهش زیستی هماتیت در حضور باکتری شونلا - صفحه:440-450

  tick  تاثیر فسفر و باکتری های محرک رشد (Pgpr) سودوموناس فلورسنس بر عملکرد و کیفیت گیاه سیب زمینی (Solanum Tuberosum L.) رقم آگریا - صفحه:260-271

  tick  تخصیص سیستم منابع آب با مدل Mike Basin در سری های زمانی رونددار و روندزدایی شده جریان رودخانه، حوضه صوفی چای - صفحه:381-391

  tick  تخمین خصوصیات هیدرولیکی خاک به کمک شاخص های توپوگرافی و خصوصیات خاک - صفحه:300-308

  tick  تعیین آرایش مناسب قطره چکان ها در اراضی شیب دار دشت فتحعلی مغان - صفحه:404-413

  tick  زیست فراهمی عناصر غذایی در سه بافت یک خاک آهکی تحت تاثیر کاربرد لجن فاضلاب و کود شیمیایی پس از برداشت ذرت - صفحه:272-281

  tick  شبیه‌‌سازی شاخص سطح برگ و عملکرد کلزا تحت شرایط تنش آب در اقلیم نیمه‎خشک - صفحه:392-403

  tick  طراحی فرآیند انتخاب شاخص مناسب بر مبنای پایش چندمعرفه خشکسالی در محدوده تعدادی از ایستگاه های ناحیه ی خشک و نیمه خشک ایران - صفحه:414-426

  tick  ظرفیت جذب کادمیم و سرب در شماری از خاک‌های حاوی پالیگورسکایت استان اصفهان - صفحه:319-328

  tick  مدل سازی تبخیر- تعرق چمن تحت شرایط غیر استاندارد با استفاده از سیستم‌های استنتاج فازی (Fuzzy Inference Systems) - صفحه:494-507

  tick  مطالعه ی ژنتیکی و میکرومورفولوژیکی خاک های یک کاتنا در منطقه‏ی یاسوج(مطالعه ی موردی: منطقه‏ی دشت روم) - صفحه:427-439

  tick  مطالعه پارامترهای نسبت کمیت- شدت (Q/I) پتاسیم خاک‌های آهکی مناطق خشک و نیمه‌خشک استان‌های اصفهان و چهارمحال‌وبختیاری - صفحه:349-360

  tick  واسنجی و ارزیابی مدل Csm-Ceres-Maize برای ذرت علوفه ای رقم سینگل کراس 704 در ورامین - صفحه:290-299
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved