>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم محیطی   
سال:1395 - دوره:14 - شماره:3


  tick  اثر افزایش دی‌اکسید کربن، تنش خشکی و اشعۀ فرابنفش بر برخی از صفات کمی و کیفی دو رقم کلزای پاییزه - صفحه:57-72

  tick  ارزیابی آلودگی خاک‌های شالیزاری استان گیلان با کادمیم با استفاده از روش‌های زمین‌آمار و Gis - صفحه:131-146

  tick  ارزیابی حفاظتی و بوم‌شناختی گیاهان پارک ملی بمو - صفحه:173-186

  tick  ارزیابی مخاطرات زیست‌محیطی منطقه حفاظت‌شده دنا با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره (Topsis) - صفحه:41-56

  tick  ارزیابی پتانسیل گیاه‌پالایی گونه‌های گیاهی مرتعی در خاک‌های آلوده به ترکیبات نفتی با تاکید بر فلز سنگین نیکل - صفحه:107-122

  tick  برآورد غلظت آلاینده‌های معیار جوی با استفاده از مدل Wrfchem و داده‌های جهانی انتشار – مطالعه موردی تهران - صفحه:123-130

  tick  بررسی تاثیر کانسار مس- مولیبدن پورفیری هفت‌چشمه (ورزقان) بر سلامتی زیستمندان منطقه حفاظت‌شده ارسباران - صفحه:187-200

  tick  بررسی تنوع زیستی تعدادی از ژنوتیپ‌های برتر فندق (Corylus Avellana L.) منطقه فندقلو بر اساس برخی از خصوصیات میوه و شرایط محیطی - صفحه:159-172

  tick  بررسی کارایی مصرف آب ذرت (Zea Mays L.) در اقلیم‌های گرم تحت شرایط تغییر اقلیم - صفحه:27-40

  tick  تاثیر کاربرد شبکه اجتماعی اینستاگرام در ارتقای سواد محیط زیستی دانشجویان - صفحه:89-106

  tick  تحلیل حقوقی مناسبات دولت و محیط زیست در گذار به دولت سبز - صفحه:147-158

  tick  سنجش غلظت فلزات سنگین در بافت‌های ماهی کفال طلایی (Liza Aurata) در مناطق مختلف سواحل جنوبی دریای خزر - صفحه:201-214

  tick  عوامل تاثیرگذار بر به‌کارگیری اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب در بین کشاورزان شهرستان کمیجان، استان مرکزی - صفحه:73-88

  tick  کاربرد رویکرد ترکیبی تصمیم‌گیری چندشاخصه برای مدیریت جنگل‌های هیرکانی - صفحه:1-12

  tick  نقش آموزش غیر رسمی در افزایش آگاهی‌های دانش آموزان در خصوص کاهش مصرف، مصرف دوباره و بازیافت مواد زاید - صفحه:13-26
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved