>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم محیطی   
سال:1400 - دوره:19 - شماره:2


  tick  Investigation The Energy Indices And Greenhouse Gases Emission In Soybean Production, Golestan Province - صفحه:241-268

  tick  اثر بالقوه تغییرات اقلیمی بر توزیع نیوت کوهستانی خالزرد (Neurergus Derjugini (Nesterov, 1916 - صفحه:187-204

  tick  ارزیابی ریسک مصرف‌های پساب خروجی از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه شمال شهر اصفهان) - صفحه:57-70

  tick  ارزیابی کیفیت آب دریاچه سد کلان ملایر با استفاده از سنجه Nsfwqi و پهنه بندی نتایج آن با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی - صفحه:151-168

  tick  افت سطح آب‌‌های زیرزمینی و مدیریت عوارض ناشی از آن (مطالعه موردی: دشت چهاردولی اسدآباد) - صفحه:169-186

  tick  بررسی اثر کنترل آلودگی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر کیفیت محیط زیست کشورهای منطقه‌ی منا - صفحه:1-20

  tick  بررسی عامل های موثر بر تغییرات خورندگی و ترسیب در طول رودخانه گرگانرود، استان گلستان - صفحه:71-90

  tick  بررسی میزان اثربخشی روش شستشوی کنده‌های حفاری روی میزان آلایندگی عناصر سنگین و هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای با مطالعه موردی در چاه شماره B میدان نفتی آزادگان جنوبی - صفحه:111-126

  tick  تاثیر تلقیح باکتری و قارچ میکوریز آربسکولار بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی نهال‌های داغداغان (Celtis Caucasica L.) تحت تنش خشکی (مطالعه موردی: لرستان) - صفحه:39-56

  tick  تبیین رهیافت برنامه‌ریزی پیشایندی ارتقای منظر فرهنگی در تعامل با بوم‌شناسی انسانی در گذر زمان - صفحه:127-150

  tick  تبیین عامل‌های موثر بر امکان بکارگیری انرژی‌های نو در بخش کشاورزی از دیدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه - صفحه:225-240

  tick  شناسایی کانون‌های گردوغبار با استفاده از مدل Wrf - Chem و طرح‌واره‌های فرسایش بادی Gocart و Afwa (طوفان شبیه سازی شده 2 خرداد 1397) - صفحه:91-110

  tick  مرور سیستماتیک راهکارهای طراحی کالبدِ کشاورزی شهری درون فضاهای همسایگی - صفحه:21-38

  tick  پتانسیل‌سنجی بهره‌برداری انرژی از لندفیل سراوان در شهر رشت با رویکرد ارزیابی چرخه حیات - صفحه:205-224
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved