>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم غذایی و تغذیه   
سال:1401 - دوره:19 - شماره:4


  tick  بررسی اثر پلاسمای سرد بر جوانه زنی بذر نخود و تغییرات رنگ آن با استفاده از مدل‌ فازی عصبی - صفحه:5-16

  tick  بررسی تاثیر دوره نوردهی بر خصوصیات سینتیک رشد اسپیرولینا پلاتنسیس و تولید رنگدانه‌های طبیعی در فتوبیوراکتور همزن دار - صفحه:17-26

  tick  بررسی فاکتورهای بیوشیمیایی و آنتی اکسیدان های برگرفته از چای ایرانی کلون 100 و مطالعه آن بر سرطان روده بزرگ رده سلولی Hct-116 در موش Balb/C - صفحه:45-60

  tick  بررسی مقادیر فلزات سنگین و ریز مغذی های مهم در شیر خشک و غذای کودک متداول در سطح بازار تهران - صفحه:85-92

  tick  تعیین ضریب نفوذ موثر رطوبت و مدل‌سازی ریاضی خشک‌ کردن صمغ دانه بالنگو با فروسرخ - صفحه:35-44

  tick  سنجش اثرات ضدسرطانی و ضدمیکروبی عصاره های زنجبیل بر رده سلول های سرطانی و برخی باکتری ها - صفحه:93-99

  tick  شناسایی ترکیبات شیمیایی و مقدار کربوهیدرات های محلول درمان شکر تیغال (Trehala Manna) - صفحه:27-34

  tick  مطالعه‌ی تاثیر عصاره گیاه سیاه شور مصری Suaeda Aegyptiaca بر روی باکتری‌های آغازگر ماست و بررسی خواص آنتی اکسیدانی و ارگانولپتیکی آن - صفحه:61-84
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved