>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم غذایی و تغذیه   
سال:1398 - دوره:16 - شماره:4


  tick  اثر پرتو فرابنفش و تنگستن بر میزان آفلاتوکسین B1 در آرد برنج - صفحه:25-32

  tick  اثرات فیلم خوراکی کیتوزان حاوی اسانس زنیان بر برخی از ویژگی های شیمیایی گوشت مرغ - صفحه:91-100

  tick  بررسی تاثیر فرم‌های مختلف روی بر خصوصیات میوه و آب میوه انار رقم ملس تبریزی (Punica Granatum Cv. Malas Tabrizi) - صفحه:81-90

  tick  بررسی تاثیر مخلوط کنجاله کنجد و آرد سویا بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بافتی سوسیس - صفحه:33-44

  tick  بررسی توزیع‌پذیری آنزیم آلفا آمیلاز در سیستم دوفازی آبی حاوی پلی‌اتیلن گلیکول و تری سدیم سیترات - صفحه:5-14

  tick  بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و زنده مانی باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در ماست خرمای (شیره) سین‌بیوتیک - صفحه:15-24

  tick  بررسی روند رشد میکروجلبک دونالیلا سالینا و میزان تولید بتاکاروتن در غلظت‌های مختلف نمک - صفحه:45-50

  tick  تاثیر همزیستی توام قارچ میکوریزا آربوسکولار و باکتری ریزوبیوم بر میزان گلیکوزیدهای استویول در گیاه دارویی استویا - صفحه:51-58

  tick  سنجش دمای مرکز و تغییرات رنگ برش‌های پیاز در طی فرآیند سرخ کردن - صفحه:71-80

  tick  مدل‌سازی فرآیند برشته کردن مغز بادام زمینی با استفاده از سامانه ترکیبی هوای داغ -مادون قرمز - صفحه:59-70
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved