>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی های بازرگانی   
سال:1400 - دوره:19 - شماره:109


  tick  ارزیابی تاثیر تراز استراتژیک سه جانبه بر عملکرد شرکت (‌مطالعه موردی شرکت‌های تولیدی استان خوزستان) - صفحه:53-68

  tick  ارزیابی توانمندی فناورانه بنگاه‌های داروساز زیستی در ایران - صفحه:9-24

  tick  اولویت‌بندی معیارهای انتخاب بندر توسط شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی (‌ رویکرد تحلیل سلسله مراتبی) - صفحه:25-38

  tick  حق بر تبادل داده های خصوصی و راه‌کارهای رفع چالش‌های آن در سازوکار عملکرد ابزارهای اینترنت اشیا - صفحه:115-129

  tick  سنجش عملکرد بانک‌ها با استفاده از مدل Dea دو مرحله‌ای(‌مطالعه موردی شعبه بانک سپه استان تهران)‌ - صفحه:99-114

  tick  شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری شبکه های همکاری در صنایع تولیدی (مطالعه موردی: شرکت های فعال در حوزه صنایع فلزی استان کرمان) - صفحه:39-52

  tick  شناسایی و اولویت‌بندی عوامل اثرگذار در وفاداری مشتریان بانک (‌مورد مطالعه: بانک سامان)‌ - صفحه:83-98

  tick  طراحی مدل فرآیندی خریدهای ناگهانی(مطالعه موردی فروشگاه‌های زنجیره‌ای تهران)‌ - صفحه:69-82
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved