>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا   
سال:1396 - دوره:15 - شماره:52


  tick  اثرات توان گردشگری در گسترش زیرساخت ها و ایجاد شهر خلاق مطالعه موردی: شهر کرمانشاه - صفحه:201-216

  tick  اثرات گردشگری بر معیشت پایدار خانوارهای روستایی، از دید جامعه میزبان مطالعه موردی: بخش اورامان (شهرستان سروآباد) - صفحه:121-136

  tick  ارزیابی تطبیقی از ویژگی های فضای کالبدی شهر در بروز رفتارهای وندالیستی (مطالعه موردی: شهرک کارشناسان و شهرک کوثر در اردبیل) - صفحه:245-258

  tick  ارزیابی و تحلیل میزان تاب آوری کالبدی منطقه 12 شهر تهران در برابر زلزله با استفاده از مدل Fanp و ویکور - صفحه:81-101

  tick  امکان سنجی جمع آوری رواناب در شبکه بزرگراه های شهر تهران مطالعه موردی: منطقه 1 و 3 تهران - صفحه:25-36

  tick  امنیت زیست‌محیطی و امنیت ملی ایران در بستر تحولات هیدروپلیتیک مرزی مطالعه موردی: هریرود - صفحه:305-328

  tick  باز‌تعریفی از ژئوپلیتیک شیعه (با تاکید بر راه پیمایی اربعین) - صفحه:103-120

  tick  بررسی تاثیرات به کارگیری سیستم نظارت هوشمند (Cctv) در کاهش جرائم شهری - صفحه:155-168

  tick  بررسی رابطه متقابل بین پارامترهای موثر در مکان یابی سایت های پرواز تفریحی (مطالعه موردی: استان اصفهان) - صفحه:291-304

  tick  تبیین تنش های سیاسی - اجتماعی ناشی از آب در خراسان جنوبی مورد: منطقه اسفدن و افین - صفحه:259-278

  tick  توان سنجی توسعه پایدار کالبدی-فضایی در ناحیه ابهر (استان زنجان) - صفحه:7-23

  tick  توسعه گردشگری اجتماع محور با تاکید بر جنبه‌های قومی محلی (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) - صفحه:169-182

  tick  دورنمای فرین‌های گرم ایران مبتنی بر برونداد مدل میان‌مقیاس منطقه ایی (Regcm4) - صفحه:67-80

  tick  شاخص های کالبدی شهر یزد - صفحه:217-230

  tick  نقش شهر الکترونیک در ارتقاء شاخص‌های توسعه پایدار شهری با تاکید بر بانکداری الکترونیک (مطالعه موردی: شهر کرج) - صفحه:53-66

  tick  نقش عوامل محیطی و کالبدی در ارتقاء امنیت فضاهای شهری مورد مطالعه: منطقه 8 شهرداری تهران - صفحه:137-154

  tick  نوسان عناصر اقلیمی و اثرات آن‌ بر آبدهی رودخانه جراحی - صفحه:231-244

  tick  واکاوی آسیب پذیری شهری با رویکرد پدافند غیرعامل در شهرهای منطقه ایی یک مطالعه موردی در شهر گرگان - صفحه:279-290

  tick  واکاوی عوامل موثر بر تحقق پذیری مدیریت یکپارچه شهری مطالعه موردی: کلانشهر تهران - صفحه:37-52

  tick  پیامدهای بحران مهاجرت ناشی از خشکسالی های کوتاه مدت در استان سیستان و بلوچستان - صفحه:183-199
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved