>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و صنایع غذایی ایران   
سال:1399 - دوره:17 - شماره:106


  tick  ارزیابی حسی با استفاده از روش منطق فازی و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و فنل کل در آب میوه حاصل از شاه‌توت نگهداری‌شده به روش انجمادی - صفحه:47-61

  tick  بررسی اثر بسته بندی اتمسفر اصلاح شده بر روی ماندگاری نان تافتون - صفحه:63-73

  tick  بررسی تاثیر افزودن نشاسته مقاوم بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی کیک برنجی بدون گلوتن - صفحه:109-120

  tick  بررسی تاثیر نانوامولسیون اسانس ترخون بر بیان ژن های حدت اشرشیاکلی انتروهموراژیک - صفحه:121-132

  tick  بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ارگانولپتیکی مربای کم کالری فراسودمند به با استفاده از پکتین، صمغ دانه به و قند اینورت آنزیمی - صفحه:157-171

  tick  بررسی ویژگی های کیفی میان وعده حجیم اکسترود شده حاوی پودرکامل سنجد - صفحه:33-45

  tick  تاثیر توام اسانس‌های رازیانه و میخک بر استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، باسیلوس سرئوس، سالمونلا تیفی و انتروباکتر ائروژنز با استفاده از روش چکربورد (شاخص غلظت بازدارنده افتراقی) - صفحه:75-83

  tick  تاثیر شدت و زمان فراصوت بر روی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و رئولوِژیکی بتاگلوگان حاصل از آرد یولاف - صفحه:85-93

  tick  تاثیر عصاره علف لیمو (Cymbopogon Citratus) و نانورس در پوشش نانو چندسازه‌ای بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروبی فیله مرغ طی دوره نگهداری در شرایط سرد - صفحه:13-21

  tick  تاثیر فراصوت حرارتی بر خصوصیات رئولوژیکی خمیر نشاسته ذرت-صمغ عربی - صفحه:133-143

  tick  تحلیل ترودینامیکی فرآیند خشک کردن سیب‌زمینی در یک خشک‌کن مایکروویو - صفحه:1-12

  tick  شناسایی ترکیبات شیمیایی و ارزیابی فعالیت ضدقارچی عصاره هیدرواتانولی میوه عناب بر کپک آسپرژیلوس فلاووس در دانه های ذرت آنزیم بری شده - صفحه:173-183

  tick  طراحی و ساخت دستگاه آنالیزگر بافت چند منظوره با قابلیت تحلیل خصوصیات بافتی در شرایط دما و رطوبت کنترل شده - صفحه:145-155

  tick  مدل‌سازی فرآیند خشک‌کردن موسیلاژ دانه ریحان با خشک‌کن فروسرخ توسط شبکه عصبی مصنوعی - صفحه:23-31

  tick  مقایسه میزان فعالیت آنتی اکسیدانی در دو گیاه ریحان (Ocimum Basilicum)و گل حنا (Impatiens Walleriana) و بررسی خواص ضد میکروبی و ضد سرطانی آنها بر روی سرطان تخمدان - صفحه:95-107
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved