>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و صنایع غذایی ایران   
سال:1398 - دوره:16 - شماره:96


  tick  اثر تیمار فراصوت بر زنده مانی پروبیوتیک ها و ویژگی های فیزیکی شیمیایی آب هویج سین بیوتیک - صفحه:15-25

  tick  بررسی اثر سطوح مختلف زنجبیل و آب ماست بر خصوصیات فیزیکی-شیمیایی و حسی هویج تخمیری - صفحه:27-42

  tick  بررسی اثر سمیت هیدرولیزات پروتئینی جوانه گندم بر سلول‌های سرطانی ریه (A549) به روش Xtt - صفحه:43-51

  tick  بررسی تاثیر حفظ پوست خارجی در زمان خشک کردن بر خواص فیزیکوشیمیایی ، حسی و کیفی مغز پسته( رقم اوحدی) - صفحه:75-90

  tick  بررسی خواص عملکردی پروتئین هیدرولیزشده زیست فعال حاصل از دانه‌گوجه فرنگی - صفحه:185-197

  tick  بررسی خواص فیزیکومکانیکی و رهایش پلیمرهای کامپوزیتی حاوی آنتی‌اکسیدان طبیعی کاتچین - صفحه:91-102

  tick  بررسی ویژگی های رئولوژیکی ژل مخلوط بر پایه صمغ دانه قدومه شهری و ایزوله پروتئین خلر - صفحه:175-184

  tick  بهبود کیفیت فیزیکی-شیمیایی، حسی و زمان ماندگاری فیله های گوشت گاو با استفاده از عصاره گزنه در ترکیب با اپسیلون پلی لیزین - صفحه:145-160

  tick  تاثیر استفاده از نانو کورکومینوئید میسل شده بر ویژگی های پاستا - صفحه:121-131

  tick  تاثیر انبارمانی بر ثابت دی‌الکتریک دانه، خصوصیات کیفی آرد و رئولوژیکی خمیر دو رقم گندم (تجن و مرودشت) - صفحه:161-173

  tick  تاثیر ویتامین‌های مختلف بر ترکیبات تقریبی فیله ماهی گیش (Carangoides Fulvoguttatus) در طول سه ماه نگهداری در یخچال با دمای 6 درجه سانتی گراد - صفحه:133-143

  tick  رویکردی کاربردی بر فرآیند ساخت فرآورده‌های خوراکی جدید؛ از ایده‌پردازی تا معرفی به بازار-مطالعه‌ی موردی: ساخت بستنی غنی شده با روغن امگا-3ماهی - صفحه:1-13

  tick  کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی هدایت الکتریکی شیر بازساخته - صفحه:65-77

  tick  مدل‌سازی تغییرات کیفی ازگیل (Mespilus Germanica) طی نگهداری در سردخانه با استفاده از مدل‌های سینتیکی و شبکه‌های عصبی مصنوعی - صفحه:103-119

  tick  مطالعه تاثیر ضخامت فوم بر ضریب انتشار موثر رطوبت و سینتیک خشک شدن چغندر قرمز به روش فوم مت و ارزیابی ویژگی های کیفی و عملکردی محصول - صفحه:53-64
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved