>
Fa   |   Ar   |   En
   فناوری آموزش   
سال:1399 - دوره:14 - شماره:4


  tick  بررسی اثرات استفاده از نرم‌افزار آموزشی جئوجبرا بر بدفهمی‌های دانش‌آموزان پایه دوم دوره متوسطه در مبحث توابع مثلثاتی - صفحه:765-774

  tick  بررسی اثربخشی محیط یادگیری همیارانه مبتنی بر رایانه (Cscl) و نرم‌افزار ریاضی پویا بر مهارت حل مسایل مثلثاتی - صفحه:867-875

  tick  بررسی اشتباهات دانش‌آموزان در ساده کردن عبارت‌های جبری و یافتن منشا این اشتباهات از دیدگاه معلمان ریاضی - صفحه:959-970

  tick  بررسی تاثیر روش آموزش استقرایی بر نتایج طراحی در درس طراحی معماری 4 (نمونه موردی: دانشگاه خیام مشهد) - صفحه:991-1000

  tick  بررسی سهم معلمان در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم نظری بر پایه داده‌های امتحانات کشوری - صفحه:971-980

  tick  بررسی وضعیت موجود آموزش عالی کشاورزی استان خوزستان از منظر رویکرد فراشناختی - صفحه:915-936

  tick  تاثیر تدریس به شیوه بحث گروهی بر توانایی استدلال دانش‌آموزان در حل مسائل فیزیک - صفحه:901-913

  tick  تاثیر درس‌افزار الکترونیکی مبتنی بر مغز بر عملکرد حل مساله و انگیزش دانش‌آموزان در درس برنامه‌نویسی کامپیوتر - صفحه:877-890

  tick  تاثیر رویکرد چند‌‌رسانه‌ای پروژه‌محور ‌بر یادگیری هنرجویان رشته کامپیوتر - صفحه:791-799

  tick  تاثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر عملکرد کمی تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر تهران - صفحه:801-812

  tick  تاثیر مداخلات آموزشی مبتنی بر الگوهای بدیعه‌پردازی و 5e در عملکرد تحصیلی هندسه دانش‌آموزان - صفحه:835-846

  tick  سنجش میزان تاثیرگذاری واقعیت مجازی بر یک بازی جدّی با هدف مهارت‌آموزی ارائه شفاهی - صفحه:891-900

  tick  شناسایی مولفه‌های واکاوی یادگیری در آموزش و ارائه چارچوب مفهومی برای بهینه‌سازی یادگیری - صفحه:937-948

  tick  شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر در استقبال از دوره‌های کوتاه‌مدت آموزش فرش‌بافی در فرهنگسراهای شهرداری تهران - صفحه:981-990

  tick  شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر استقرار شهر هوشمند با رویکرد آموزشی (دبیرستان‌های شهر زاهدان) - صفحه:775-790

  tick  مدیریت استعداد مدیران مدارس متوسطه شهر شیراز و ارائه مدل مناسب - صفحه:949-958

  tick  مطالعه‌ای پدیدارشناسانه فرآیند کسب شایستگی فناورانه معلمان ایران با هدف ارائه یک مدل بومی - صفحه:847-866

  tick  مقایسه تاثیر الگوهای طراحی آموزشی مریل و گانیه بر بار شناختی، یادگیری و بهره‌وری آموزشی - صفحه:813-820

  tick  واکاوی نظریه‌های یادگیری در شبکه‌های اجتماعی؛ بسترسازی نظری برای طراحی برنامه درسی - صفحه:749-764

  tick  پیش‌بینی و تحلیل عملکرد دانشجویان به کمک تکنیک‌های داده‌کاوی به منظور بهبود عملکرد تحصیلی - صفحه:821-834
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved