>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم دامی ایران   
سال:1390 - دوره:42 - شماره:1


  tick  اثر جیره تکمیلی بر الگوی توسعه و تکامل فولیکول‌های تولیدکننده الیاف در بره ‌های شیرخوار - صفحه:65-73

  tick  اثر سخت‌زایی بر تولیدشیر، باروری و برآورد ضرایب اقتصادی جزی مستقیم و مادری سخت‌زایی - صفحه:57-64

  tick  اثر مدیریت تغذیه بر عملکرد رشد و پروار و تحلیل هزینه فایده آن در بره های لری بختیاری - صفحه:47-55

  tick  اثر هم‌خونی بر پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثل و روند ارزش های اصلاحی گاوهای هلشتاین ایران - صفحه:1-10

  tick  اثر گیاهان شهدزا و گرده‌زا در برنامه‌ریزی کاربری مرتع از جنبه زنبورداری درحوزه طالقان میانی - صفحه:75-84

  tick  ارزشیابی تغذیه ای علوفه ماشک، خلر و گاودانه به روش های شیمیایی و آزمون گاز - صفحه:85-93

  tick  بررسی اثر سطوح مختلف سبوس برنج و آنزیم بر عملکرد جوجه های گوشتی - صفحه:29-38

  tick  بررسی و مقایسه عوامل تغذیه‌ای موثر بر کاهش کلسترول تخم‌مرغ در مرغ‌های تخمگذار تجاری - صفحه:21-27

  tick  تاثیر انتخاب واگرا برای وزن 4 هفتگی بر فراسنجه‌های منحنی رشد و اجزای لاشه بلدرچین ژاپنی - صفحه:39-45

  tick  تجزیه جایگاه‌های صفت کمی (Qtl) موثر بر صفات رشد بر روی کروموزوم 18 در گوسفند نژاد لری- بختیاری - صفحه:11-19
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved