>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی پزشکی جندی شاپور   
سال:1393 - دوره:13 - شماره:1


  tick  اثربخشی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی بر بهزیستی ذهنی و امیدواری در والدین کودکان مبتلا به اوتیسم - صفحه:53-65

  tick  ارتباط افسردگی بعد از زایمان و نوع زایمان - صفحه:67-75

  tick  ارزیابی وضعیت تن سنجی و عوامل مرتبط با کنترل بیماری در مبتلایان به فنیل کتونوری در استان خوزستان - صفحه:21-30

  tick  استفاده از پرتو الکترونی تحت تاثیر میدان مغناطیسی برای بهینه سازی الگوی دوز تجویزی در بیماران تحت رادیوتراپی - صفحه:77-88

  tick  تاثیر ارتعاش موضعی ناحیه ی کمر بر کنترل وضعیتی افراد مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی - صفحه:89-99

  tick  تاثیر کاهش دمای محلول همودیالیز بر پایداری متغیرهای همودینامیک در بیماران مستعد ناپایداری همودینامیک تحت همودیالیز - صفحه:11-19

  tick  تعیین ارتباط رنوواسکولار امپدنس با وجود و درجه بندی واریس های مری در بیماران سیروز کبدی - صفحه:111-120

  tick  شاخصهای چاقی موشهای صحرایی تغذیه شده با رژیم غذایی C اثر ویتامین پرچرب - صفحه:31-42

  tick  کارآزمایی بالینی بررسی تاثیر مصرف منیزیم در درمان پیشگیرانه میگرن - صفحه:43-51

  tick  مقایسه تغییرات هورمونهای تیرویید در بیماران دچار ضربه مغزی شدید که تحت عمل کرانیوتومی قرار گرفتند با بیمارانی که کرانیوتومی نشدند - صفحه:1-9

  tick  مقایسه دقت رادیوگرافی دیجیتال و معمولی در تشخیص پوسیدگی های راجعه: مطالعه ی آزمایشگاهی - صفحه:101-109

  tick  مورفه آی پستان با نمایش سرطان التهابی پستان - صفحه:121-127
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved