>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی پزشکی جندی شاپور   
سال:1390 - دوره:10 - شماره:4


  tick  بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر پرخوری عصبی در زنان مراجعه کننده به انجمن پرخوری اهواز - صفحه:417-425

  tick  بررسی حذف اگزونی در ژن دیستروفین در افراد با تشخیص دیستروفی عضلانی دوشن در اهواز - صفحه:373-382

  tick  بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد بهداشتی مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اهواز در رابطه با آسکاریازیس کودکان - صفحه:427-441

  tick  تاثیر تمرین تعادلی Star Excursion Balance Training بر ثبات عملکردی مچ پا از طریق آزمون عملکردی Agility Hop در بیماران مبتلا به بی ثباتی مزمن یک طرفه مچ پا - صفحه:383-393

  tick  تاثیر سریع ورزش افزایشی خسته کننده هوازی بر لپتین سرمی و لیپیدهای پلاسما - صفحه:363-371

  tick  تخلیص و تعیین خصوصیات فعال کننده فاکتور X انعقاد خون از زهر افعی لبتینای ایرانی - صفحه:403-416

  tick  ترومای شکم در کودکان - صفحه:443-454

  tick  تیرویید زبانی با نمایش کم کاری تیروییدی در بزرگسالی - صفحه:463-468

  tick  سنگ شاخ گوزنی حجیم کلدوک - صفحه:455-461

  tick  فراوانی سیاه سرفه در بالغین مبتلا به سرفه طول کشیده - صفحه:395-401

  tick  مقایسه تظاهرات بالینی سل ریوی در بیماران با و بدون عفونت ویروس نقص ایمنی انسانی (Hiv ) بستری شده در بخش عفونی بیمارستان رازی اهواز - صفحه:355-362

  tick  ویژگیهای روان سنجی نسخه فارسی شاخص عملکرد جنسی زنان - صفحه:345-354
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved