>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی پزشکی جندی شاپور   
سال:1397 - دوره:17 - شماره:3


  tick  آنتی اکسیدان های بزاق و بیماری پریودنتال - صفحه:277-283

  tick  اثر تمرین اینتروال شدید و ورزش هوازی بر محتوی پروتئینی Serca2a و فسفولمبان در عضلات تندانقباض و کند‌انقباض موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار - صفحه:315-328

  tick  اثر تمرین درمانی در آب (با و بدون کینزیوتیپ) بر درد، ناتوانی، تعادل پایدار و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سندروم درد کشککی-رانی - صفحه:265-276

  tick  برآورد دز موثر سالیانه و خطر مازاد ابتلا به سرطان ناشی از گامای طبیعی در جوار چشمه آبگرم - صفحه:339-345

  tick  بررسی دقت تشخیصی اندازه قدرت عضله چهار سر ران در ایجاد تمایز بین بیماران استئوآرتریت زانو با درجات خفیف و متوسط تا شدید علائم رادیوگرافی - صفحه:329-338

  tick  بررسی شاخص نیازهای درمانی پریودنتال (Cpitn) در بیماران دیابتیک نوع Ii و مقایسه با بیماران غیر دیابتی در بیمارستان گلستان شهرستان اهواز سال 96-97 - صفحه:295-302

  tick  بررسی کلینیکوپاتولوژی لنفوم های اولیه ی دستگاه عصبی مرکزی در افراد مراجعه کننده به مراکز بیمارستانی دانشگاه شهید صدوقی یزد از سال 1389 تا انتهای سال 1394 - صفحه:303-315

  tick  بررسی و مقایسه سطح سرمی سلنیوم در بیماران با گاستروانتریت‌ حاد بستری شده در بیمارستان کودکان مفید - صفحه:235-243

  tick  تعیین حداقل داده ضروری جهت ثبت در پرونده بیماران مبتلا به اختلالات کلسیم و پوکی استخوان - صفحه:285-294

  tick  طراحی الگوی استفاده از تصویربرداری اسناد برای نگهداری مدارک پزشکی - صفحه:245-263
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved