>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی پزشکی جندی شاپور   
سال:1398 - دوره:18 - شماره:4


  tick  آزمون‌های عملکردی به‌عنوان ابزار تمایزی برای افراد با و بدون بی‌ثباتی مزمن مچ پا - صفحه:355-367

  tick  اثربخشی زوج‌درمانی تلفیقی مبتنی بر پذیرش بر آشفتگی رابطه و بخشودگی زوج‌های با همسر دارای علائم شخصیت وسواس - صفحه:379-392

  tick  ارزیابی ابعاد فضاهای هوایی فوقانی در افراد دارای آدنوئید هایپرتروفیک و افراد سالم در دانشکده دندانپزشکی اهواز - صفحه:319-328

  tick  ارزیابی اندیکاسیون های ارجاع برای اکوکاردیوگرافی جنینی در زنان باردار ارجاع داده شده به بخش اکوکاردیوگرافی بیمارستان حضرت معصومه(س) در زمستان 1396 - صفحه:369-377

  tick  بررسی اثر ضدقارچی زاج سفید (آلوم) بر روی رشد قارچ های کاندیدا آلبیکنز و کاندیدا ترپوکالیس به صورت آزمایشگاهی - صفحه:403-414

  tick  بررسی ارزش تشخیصی اسید اوریک و Pro Bnp در تشخیص فشارخون ریوی در بیماران اسکلرودرمی - صفحه:339-346

  tick  بررسی علل ناباروری در مراجعین مرکز درمان ناباروری دزفول (شمال خوزستان) طی سال های 1393 تا 1396 - صفحه:347-354

  tick  مقایسه تاثیر بلیچینگ با کارباماید پراکساید 15% و کارباماید پراکساید 20% بر روی سلامت پریودنتال - صفحه:393-402

  tick  مقایسه تاثیرلحظه‌ای کفی‌گوه‌ای خارجی و بریس نرم بر شاخص‌های کنترل وضعیتی پویا درافراد مبتلا به بی‌ثباتی عملکردی مچ پا - صفحه:329-338

  tick  مقایسه میزان بروز ترومبوز وریدی وآمبولی ریوی در دو روش ترمیم و لیگاسیون ورید پوپلیته در موارد تروما به ورید پوپلیته - صفحه:415-424
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved