>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی پزشکی جندی شاپور   
سال:1397 - دوره:17 - شماره:4


  tick  اثر تجویز درون صفاقی نیاسین (ویتامین ب 3) بر مدل افسردگی پس از زایمان در موش های سوری ماده بالغ - صفحه:449-456

  tick  بررسی اثر پروپرانولول خوراکی روی درد قفسه‌ی سینه کودکان با برگشت خون از دریچه‌ی تریکوسپید - صفحه:347-354

  tick  بررسی تاثیر 6 هفته تمرین هوازی بر سطوح مقاومت به انسولین، نیتریک اکساید و برخی از پروفایل های لیپیدی موش های نر دیابتی نوع 2 - صفحه:401-413

  tick  بررسی تاثیر ژلفوم آغشته به دگزامتازون روی تورم، خونریزی و درد بعد از جراحی دندانهای عقل فک پایین - صفحه:439-448

  tick  بررسی سمیت پروتئین نوترکیب آنتی ژن حفاظتی باسیلوس آنتراسیس به شکل آزاد و کپسوله شده توسط کوپلیمرهای دوبلوکه Pla-Peg و Pcl-Peg بر روی رده سلولی Vero - صفحه:377-386

  tick  تاثیر خنده درمانی کاتاریا بر میزان خشم و تاب آوری کارکنان: مطالعه پیش تجربی در یک مجتمع پتروشیمی - صفحه:427-437

  tick  فراوانی انواع جهش های ژن بتاگلوبین در بیماران بتا تالاسمی ماژور و مراجعه کننده به بیمارستان شفای اهواز در سالهای 1390_1395 - صفحه:387-400

  tick  قابلیت Mrs در افتراق ضایعات خوش خیم و بدخیم پروستات: مرور سیستماتیک - صفحه:355-365

  tick  مقایسه اثربخشی داروهای ایبوپروفن، ناپروکسن و سولینداک در کنترل درد پس از درمان ریشه - صفحه:367-376

  tick  مقایسه کارایی عضلات ثبات دهنده مرکزی در زنان با سندرم درد کشککی-رانی و زنان سالم - صفحه:415-426
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved