>
Fa   |   Ar   |   En
   دین و ارتباطات   
سال:1398 - دوره:26 - شماره:1


  tick  آیین‌های تلویزیونی و بازنمایی «حزن مذهبی» آسیب‌شناسی سنت‌های مناسبتی تلویزیون ایران در «محرم» - صفحه:67-97

  tick  ارتباط عفیفانه در زندگی سایبری؛ رویکردی پدیدارشناختی - صفحه:219-248

  tick  الگوی صورت‌بندی مسائل سینمای ایران از منظر رهبر معظم انقلاب؛ از وضع موجود تا وضع مطلوب - صفحه:1-38

  tick  بازنمود زندگی روزمره یوتوپیایی زنان غربی پیوسته به داعش در رسانه‌های اجتماعی - صفحه:249-274

  tick  بررسی تاثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر حجاب و پوشش کاربران با تاکید بر ابعاد‌ دین‌داری (مورد مطالعه:‌ کاربران زن شبکه اجتماعی اینستاگرام) - صفحه:335-362

  tick  بررسی رابطه عفاف و محبوبیت نقش در شخصیت‌های زنِ فیلم‌های سینمایی پربیننده تلویزیون - صفحه:99-114

  tick  حدود مداخله‌‌ دولت در فرهنگ در منابع دینی؛ مورد مطالعه: موسوعه امام علی (ع) - صفحه:275-302

  tick  موقعیت‌سازهای ملی‌گرایانه ‌‌هرمنوتیکی در سیاست‌گذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌ - صفحه:39-65

  tick  واکاوی ادراک زائران از رفتار خادمان در اربعین: روایتی مردم‌شناختی از پدیده عظیم پیاده‌روی اربعین - صفحه:115-148

  tick  واکاوی نسبت جهان‌بینی با مسائل جنسی و عفاف در سینما؛ مطالعه موردی انیمیشن مهمانی سوسیس‌ها (2016) - صفحه:149-172

  tick  پدیدارشناختی موانع برنامه درسی تربیت جنسی در مقطع متوسطه - صفحه:303-334

  tick  گفتمان‌های غالب غربی‌ها در مورد اسلام/ مسلمانان: مطالعه موردی منتخبی از کاربران انگلیسی زبان فیس‌بوک - صفحه:173-218
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved