>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه دانش حسابرسی   
سال:1395 - دوره:16 - شماره:64


  tick  اثر ثروت یا اثر قیمت- اعتبار؟ (مطالعه‌ی موردی ایران) - صفحه:135-152

  tick  ارائه الگویی فازی برای ارزیابی عملکرد حسابرسان در موسسات حسابرسی (مورد مطالعه موسسه حسابرسی مفید راهبر) - صفحه:99-118

  tick  بررسی تاثیر هزینه‌های نمایندگی بر حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:81-98

  tick  بررسی رابطه بین جریان های نقد عملیاتی با بازده سهام و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:153-170

  tick  تاثیر استراتژی متنوع سازی شرکتی بر هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:119-134

  tick  تاثیر سیاست چرخش اجباری حسابرس بر حق‌الزحمه حسابرسی، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:43-62

  tick  تبیین الگوی قضاوت در پیش‌بینی هزینه‌های سربار - صفحه:21-42

  tick  تجدید ارائه صورتهای مالی :بررسی اثر رتبه موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار - صفحه:171-188

  tick  حسابداران جنایی در جستجوی تقلب و پیش بینی بازده آتی سهام - صفحه:63-80

  tick  پیش‌بینی نرخ حاکمیت شرکتی با استفاده از شبکه های عصبی (مورد مطالعه: شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران) - صفحه:5-20
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved